• Zadzwoń do nas: +48 (0) 784 58 05 56 | Wyślij nam e-mail: info@weyer-gruppe.com

Zarządzanie zastrzeżeniami

Sektor publiczny

Jednym z zasadniczych warunków uzyskania zezwolenia lub przeprowadzenia procedury planowania jest udział społeczeństwa. Im większy lub bardziej dyskutowany jest planowany projekt, tym większy jest interes publiczny. . Często debata ta odbywa się wtedy również na szczeblu politycznym, tak więc można się spodziewać dużej liczby sprzeciwów ze strony obywateli. Aby poradzić sobie z taką ilością zastrzeżeń, należy nimi kompleksowo zarządzać.

Od ponad 20 lat grupa weyer pomaga władzom i twórcom projektów w procedurach zatwierdzania, planowania i określania zakresów z udziałem społeczeństwa. Zadania obejmują zarządzanie projektem podczas całego procesu planowania, przygotowania, wdrażania planowania regionalnego, ustalania zakresu, procedur zatwierdzania i planowania z udziałem społeczeństwa na przykład w projektach budowy, rozbudowy lub modyfikacji (elektrownie, lotniska, drogi itp.).

W trakcie procesu zastrzeżenia są analizowane przez ekspertów grupy weyer w odpowiednim prawie zatwierdzającym i przypisywane do drzewa tematycznego. Takie grupowanie pozwala na podsumowanie zastrzeżeń w postaci argumentów i grup argumentów. Z tego z kolei przygotowujemy porządek obrad spotkania dyskusyjnego.

Chętnie przejmiemy całe planowanie, realizację i czynności po zakończeniu spotkania. Do Państwa należy jedynie stawienie się na spotkaniu, a na koniec otrzymają Państwo wyczerpującą dokumentację.

Na często zadawane przez naszych klientów pytania na temat zarządzania zastrzeżeniami odpowiadamy w tym artykule (tylko w języku niemieckim).

Usługi

  • Rejestrowanie i rozpatrywanie zastrzeżeń za pomocą bazy danych do rejestrowania sprzeciwów
  • Specjalistyczne przetwarzanie i ocena zastrzeżeń
  • Logistyka, organizacja i nadzór nad spotkaniem dyskusyjnym od koncepcji do podsumowującego wyniku spotkania
  • Realizacja i działania następcze po spotkaniu dyskusyjnym
weyer spezial: Zarządzanie zastrzeżeniami

Udział społeczeństwa jest niezbędnym warunkiem wstępnym dla wielu procedur przyznawania licencji i zatwierdzania planów. Jeśli planowany projekt jest również przedmiotem dyskusji politycznej, to władze zatwierdzające często spotykają się z dużą liczbą zastrzeżeń. W celu przeprowadzenia procedury zatwierdzania w sposób zgodny z prawem i terminowy, konieczne jest pełne zarejestrowanie zastrzeżeń. Na sugestie i krytykę osób zgłaszających sprzeciw należy udzielić wyczerpującej odpowiedzi…

Pobierz weyer spezial tutaj
Deckblatt weyer spezial Einwendungsmanagement

Nasz zespół

Foto von Bernd Bongers der PROBIOTEC GmbH

Bernd Bongers

Probiotec