• Zadzwoń do nas: +48 (0) 784 58 05 56 | Wyślij nam e-mail: info@weyer-gruppe.com

Oczyszczanie powietrza wylotowego

Operatorzy i inwestorzy

Rozwój koncepcji oczyszczania powietrza wylotowego, szczególnie w przypadku centralnego oczyszczania kilku strumieni powietrza wylotowego, rodzi wiele pytań, zależności i konfliktów celów – wszystko to ma związek z oczyszczaniem powietrza wylotowego. Oprócz zgodnego z przepisami oczyszczania powietrza wylotowego do obowiązujących wartości granicznych w centrum uwagi znajdują się kwestie związane z dostępnością operacyjną systemu oczyszczania powietrza wylotowego, jego wpływem na koncepcję bezpieczeństwa połączonych instalacji, a także efektywność energetyczna i ekonomiczność. Wszystkie te kwestie muszą zostać wyjaśnione jak najwcześniej i jak najbardziej jednoznacznie w ramach opracowania koncepcji. Pod koniec procesu opracowywania koncepcji znajduje się wybór optymalnego procesu oczyszczania powietrza wylotowego, wraz z towarzyszącą mu koncepcją bezpieczeństwa, na podstawie sumy wszystkich kryteriów, które należy zastosować.

Decydującymi czynnikami, które wpływają na ocenę, są nie tylko koszty inwestycyjne i operacyjne, ale także niezawodna technicznie realizacja. System zbierania powietrza wylotowego lub system zbierania spalin, do którego podłączone są instalacje do procesów wsadowych, zachowuje się inaczej niż system, do którego wprowadzane są spaliny z procesów pracujących w sposób ciągły. Jeżeli powstające w ten sposób strumienie gazów odlotowych mają być doprowadzane do spalarni, dostępne są różne procesy, takie jak dopalanie termiczne, dopalanie katalityczne i dopalanie regeneracyjne.

Każda z tych metod ma swoje zalety w porównaniu z innymi. W tym przypadku konieczne jest odnotowanie wszystkich aspektów, aby najpierw określić techniczną wykonalność i sens stosowanej technologii. Szczególne znaczenie mają tu następujące kryteria:

 • Obciążenie węglowodorami, które przyczyniają się do udziału energii podczas spalania
 • Dolne i górne granice wybuchowości
 • Trucizny katalizatora
 • Zakresy wahań w przepływie objętościowym gazu
 • Zakresy wahań obciążeń organicznych
 • Chronologiczna prezentacja powyższych wahań

W oparciu o niezbędną analizę układu spalinowego oceniane są następnie poszczególne procesy spalania.

Oczywiście oprócz spalania dostępne są również inne procesy. Przykładami są instalacje absorpcyjne, adsorpcyjne, kondensacyjne i membranowe. Tutaj obszary zastosowań są bardzo ograniczone. Mogą one wykazać swoje zalety tam, gdzie na przykład w spalinach zawarty jest jeden lub tylko niektóre elementy i mogą być oddzielone rozsądnym wysiłkiem przy użyciu procesów. W szczególności jeśli substancje mają być odzyskiwane ze spalin, jak to często ma miejsce w przypadku odzyskiwania rozpuszczalników, procesy takie podlegają dokładniejszej analizie.

Nie do przecenienia są również nowo dodane strumienie spalin ze zmodyfikowanych lub nowych instalacji procesowych, które są podłączone do układu spalinowego. W tym celu konieczna jest ponowna ocena całego systemu. Znaczący wpływ może pojawić się zwłaszcza w dziedzinie techniki bezpieczeństwa, tutaj przede wszystkim ochrony przeciwwybuchowej.

Usługi

 • Określenie danych dotyczących przepływu powietrza wylotowego i podstawy projektowej
 • Wybór procesu oczyszczania powietrza wylotowego
 • Klasyfikacja obszarów zagrożenia wybuchowego
 • Przygotowanie koncepcji ochrony przeciwwybuchowej
 • Przygotowanie specyfikacji zapytania i wsparcie w trakcie procedury udzielania zamówienia
 • Kosztorysowanie
 • Wsparcie rozruchu i montażu
weyer spezial: Oczyszczanie powietrza wylotowego

Przy opracowywaniu nowoczesnych koncepcji oczyszczania powietrza odlotowego należy wziąć pod uwagę wiele kryteriów. Z jednej strony, obowiązujące limity zostały zaostrzone przez ustawodawcę, z drugiej strony, produkcja nie może być zakłócana przez instalację i działanie systemu oczyszczania powietrza odlotowego. Ostatecznie, dziś – bardziej niż kiedykolwiek – skupiamy się na efektywności ekonomicznej stosowanych procesów…

Pobierz weyer spezial tutaj
weyer spezial zum Thema Abluftreinigung

Nasz zespół

Foto von Ulrich Pynappel der Horst Weyer und Partner gmbh

Ulrich Pynappel

horst weyer und partner
Zdjęcie pracownika Thomas Knoblauch z horst weyer und partner gmbh

Thomas Knoblauch

horst weyer und partner
Zdjęcie pracownika Frank Sutter z Weyer und Partner (Schweiz) AG

Frank Sutter

Weyer und Partner (Schweiz)
Foto von Sylwia Prochniak der Weyer Polska AG

Sylwia Piekarczyk

Weyer Polska Sp. z o. o.