• Zadzwoń do nas: +48 (0) 784 58 05 56 | Wyślij nam e-mail: info@weyer-gruppe.com

Zarządzanie dotacjami: Poszukiwanie i wnioskowanie o fundusze zewnętrzne

Operatorzy i inwestorzy

Programy rozwoju obszarów miejskich są ważnym motorem rozwoju strukturalnego i miejskiego dla miast i gmin. Wspieramy naszych klientów poprzez indywidualne zarządzanie dotacjami, tak aby mogli oni inwestować na najwyższym możliwym poziomie w swoje działania związane z rozwojem i przebudową miast. Dzięki naszej sprawdzonej współpracy z ośrodkami wsparcia krajów związkowych, rządem federalnym i UE kreatywnie wykorzystujemy wszystkie potencjalne źródła finansowania z korzyścią dla naszych klientów i optymalnie je wykorzystujemy w ramach zarządzania dotacjami.

Usługi w zakresie zarządzania dotacjami

  • Poszukiwanie dotacji krajowych, federalnych i unijnych
  • Doradztwo i określenie odpowiednich funduszy zewnętrznych dla danego projektu
  • Wsparcie w nawiązywaniu kontaktów między zamawiającymi a zewnętrznymi agencjami finansującymi
  • Realizacja wniosku o dotację
  • Przygotowanie wniosku o wypłatę zatwierdzonego finansowania
  • Przygotowywanie okresowych i końcowych sprawozdań z wykorzystania środków
  • Kontrola wykorzystania dotacji/rewizja projektu
weyer spezial: Rozwój obszarów miejskich i urbanistyka

Podstawowe warunki i przesłanki są zawsze różne w każdej gminie i w każdej dzielnicy, dlatego też muszą być zawsze rozpatrywane indywidualnie i w ich wzajemnych relacjach. I to jest to, o co nam chodzi! Skuteczne doradztwo w zakresie rozwoju obszarów miejskich oznacza pokazanie niezawodnych i elastycznych rozwiązań różnorodnych kwestii, a tym samym metodycznie uzasadnionych i zorientowanych na praktykę z jednego źródła. Zgodnie z tą filozofią oferujemy wraz z naszym interdyscyplinarnym zespołem urbanistów, architektów, architektów…

Pobierz weyer spezial tutaj
weyer spezial zum Thema Stadtentwicklung und Stadtplanung

Nasz zespół

Foto von Martina Klöhn der PROBIOTEC GmbH

Martina Klöhn

Probiotec
Foto von Volker Bode der PROBIOTEC GmbH

Volker Bode

Probiotec