• Zadzwoń do nas: +48 (0) 784 58 05 56 | Wyślij nam e-mail: info@weyer-gruppe.com


CTE Chemietechnik-Engineering GmbH

Spółka CTE Chemietechnik-Engineering GmbH została założona w 1997 r. i ma siedzibę w Leverkusen w Niemczech. Firma obsługuje klientów z branży chemicznej, petrochemicznej i przemysłu farmaceutycznego w ramach inżynierii. Pracuje na podstawie umowy o dzieło, a także posiada zezwolenie na komercyjne dostawy pracowników tymczasowych (AÜG).

Usługi CTE Chemietechnik-Engineering GmbH

 • Projektowanie instalacji dla przemysłu chemicznego, petrochemicznego i farmaceutycznego
 • Opracowywanie schematów procesów oraz orurowania i oprzyrządowania zgodnie z normą DIN 28004 za pomocą programów CAD z wykorzystaniem modułów oprogramowania dostosowanych do potrzeb klienta, w tym inspekcji istniejących instalacji (przy użyciu MicroStation, PlantSpace P&ID i AutoCAD)
 • Badania i planowanie instalacji uwzględniające aspekty inżynierii procesowej z wykorzystaniem programów CAD w 2D i 3D (MicroStation/AutoCAD)
 • Planowanie instalacji i sprzętu za pomocą narzędzi CAD w wersji 2D i 3D, w tym inspekcja na miejscu istniejących instalacji (MicroStation/AutoCAD)
 • Przeglądy instalacji z otworami w suficie, szczegóły dotyczące obciążeń, w tym dane dotyczące wprowadzania obciążeń (otwór w suficie i plany obciążeń) jako podstawa do planowania budowy
 • Przygotowanie wstępnej dokumentacji badawczej do przedłożenia do kontroli technicznej
 • Rysunki konstrukcyjne (MicroStation/AutoCAD), listy części, plany spawania (MS Office pod Windows), pomiar ciśnienia wewnętrznego i dokumentacja zgodnie z serią AD-B
 • Obliczenia wytrzymałościowe i dokumentacja dotycząca króćców kontenerowych
 • Połączenia pod naprężeniami wynikającymi z ciśnienia wewnętrznego (KTA3211/AD-S3/6) i dodatkowych obciążeń króćców (WRC107) (DIMy firmy RWTÜV Anlagentechnik)
 • Specyfikacja aparatury i maszyn
 • Przygotowanie rysunków i szkiców do zapytania
 • Zapytania techniczne dotyczące aparatury, maszyn, armatury i części rurociągów
 • Ocena ofert, koncepcje zamówień.
 • Przedłożenie rysunków i dokumentów podlegających kontroli do kontroli technicznej
 • Specyfikacja rurociągów i armatury zgodnie z normami dotyczącymi rurociągów i podanymi standardami specyfikacji
 • Listy rurociągów i armatury (MS Office, MicroStation)
 • Rejestracja stanu rzeczywistego, planowanie rurociągów w 2D i 3D
 • Izometria przeglądowa i warsztatowa z listami części (MicroStation)
 • L-ISO z wykorzystaniem specyficznych dla klienta adaptacji i baz danych, biblioteka komórek 3D dla szkła)
 • Rejestracja i dokumentacja rurociągów podlegających kontroli zgodnie z dyrektywą w sprawie urządzeń ciśnieniowych
 • Tworzenie obwodów prasowych zawierających listy podkładek zaślepiających, karty pracy (Microsoft, MicroStation 2D i 3D/AutoCAD)
 • Pomoc w zakupie części rurociągów i armatury, w tym śledzenie dostaw, weryfikacja i dokumentacja faktur
 • Dowód naprężeń i sprężystości dla obciążeń wynikających z obciążeń statycznych, takich jak ciężar własny, ciśnienie, temperatura, wiatr, trzęsienie ziemi itp., łącznie z optymalizacją koncepcji podparcia i specyfikacją obciążeń na wybranych interfejsach, takich jak podpory aparatury
 • Konstrukcja kompensatorów, podpór i wieszaków sprężynowych (Rohr2 pod Windows NT)
 • Ustalenie klasyfikacji zgodnie z BetrSichV (§ 14 i § 15 BetrSichV, sprzęt roboczy, mechaniczne i elektryczne zabezpieczenia przeciwwybuchowe)
 • Zestawienie koncepcji badań/badań zastępczych
 • Przygotowanie / zestawienie dokumentacji technicznej wymaganej do badań i ich dokumentacji
 • Obliczenia zgodnie z AD 2000, seria B
 • • Wpisy w systemie SAP
 • Przeniesienie instalacji do BetrSichV (osoba wykwalifikowana, sprzęt roboczy)
 • Przygotowywanie harmonogramów, rejestracja działań wszystkich zaangażowanych branż i opracowanie planowania procesów
 • Wsparcie/koordynacja podczas odbioru i kontroli instalacji (osoba kompetentna, sprzęt roboczy)
 • Zarządzanie jakością podczas przestojów

CTE Chemietechnik-Engineering GmbH iw liczbach

0
pracowników
0
lat doświadczenia

Kontakt

CTE Chemietechnik-Engineering GmbH
Peter-Joseph-Lenné-Straße 12
51377 Leverkusen

Telefon: +49 (0) 214 – 311 62 60
Faks: +49 (0) 214 – 311 62 61
E-mail: info.cte@weyer-gruppe.com
  Przeczytałem politykę prywatności i zgadzam się na nią.

  [borlabs-cookie id=”recaptcha” type=”content-blocker”]…zablokuj to…[/borlabs-cookie]

  Nasz zespół

  Platzhalte Mitarbeiterfotos

  Britta Engelhardt

  Dyrektor Zarządzający

  Siedziba główna CTE Chemietechnik-Engineering GmbH

  Navigationsaddress: Peter-Joseph-Lenné-Straße 12, 51377 Leverkusen