• Zadzwoń do nas: +48 (0) 784 58 05 56 | Wyślij nam e-mail: info@weyer-gruppe.com

Kultura planowania: zarządzanie konkurencją i przydziałem zleceń

Sektor publiczny

Złożone urbanistyczne procesy rozwoju składają się z wielu różnych i częściowo współzależnych zadań. Do realizacji tych procesów rozwojowych niezbędne są obiektywne i przejrzyste procedury konkursowe i przydział zleceń oraz zarządzanie nimi. W rezultacie te formy udzielania zamówień zapewniają wiążącą i rzetelną podstawę do podejmowania decyzji dotyczących realizacji danego procesu rozwoju.

Doradzamy klientom publicznym i prywatnym w zakresie wdrażania i zarządzania procedurami konkursowymi i przydziału zleceń. Zgodnie z prawem zamówień publicznych oraz wytycznymi dotyczącymi konkursów planistycznych dla stowarzyszeń architektonicznych przeprowadzamy procedury w ścisłej współpracy z klientem w sposób właściwy i zgodny z prawem.

Usługi

  • Doradztwo proceduralne klientowi
  • Przygotowanie opisów usług
  • Określenie kryteriów oceny; opracowanie kryteriów wyboru i kwalifikowalności związanych z zadaniami
  • Techniczna i ekonomiczna ocena ofert i koncepcji
  • Przeprowadzanie rozmów z oferentami i negocjacje
  • Przygotowanie rekomendacji dotyczącej przydziału zlecenia wraz z dokumentacją
  • Zarządzanie procedurami konkursowymi i przydziału zleceń: ogólnoeuropejskie procedury wyboru inwestorów, dialogi konkurencyjne, konkursy na realizację według RPW 2013 itp.
weyer spezial: Rozwój obszarów miejskich i urbanistyka

Podstawowe warunki i przesłanki są zawsze różne w każdej gminie i w każdej dzielnicy, dlatego też muszą być zawsze rozpatrywane indywidualnie i w ich wzajemnych relacjach. I to jest to, o co nam chodzi! Skuteczne doradztwo w zakresie rozwoju obszarów miejskich oznacza pokazanie niezawodnych i elastycznych rozwiązań różnorodnych kwestii, a tym samym metodycznie uzasadnionych i zorientowanych na praktykę z jednego źródła. Zgodnie z tą filozofią oferujemy wraz z naszym interdyscyplinarnym zespołem urbanistów, architektów, architektów…

Pobierz weyer spezial tutaj
weyer spezial zum Thema Stadtentwicklung und Stadtplanung

Nasz zespół

Foto von Martina Klöhn der PROBIOTEC GmbH

Martina Klöhn

Probiotec