• Zadzwoń do nas: +49 (0) 2421 - 69 09 10 | Wyślij nam e-mail: info@weyer-gruppe.com

Sprawozdanie o stanie wyjściowym (AZB) gleby i wód gruntowych

Operatorzy i inwestorzy

Sprawozdanie o stanie wyjściowym (AZB) opisuje stan gleby i wód gruntowych w przypadku stosowania, produkcji lub uwalniania w instalacji niektórych niebezpiecznych substancji i w przypadku późniejszego wycofania instalacji IED służy w połączeniu ze sprawozdaniem o stanie końcowym (EZB) jako punkt odniesienia dla obowiązku powrotu zgodnie z § 5 (4) BImSchG.

Grupa weyer sprawdza wymagania dotyczące przygotowania sprawozdania o stanie wyjściowym (AZB), przygotowuje dla Państwa ten raport, koordynuje wszystkie niezbędne działania i prowadzi koordynację z właściwym organem wydającym licencje.

Potencjalny obowiązek opracowania AZB wynika z § 10 (1a) BImSchG. Regulacja ta dotyczy wszystkich instalacji, które są oznaczone w załącznikach od 1 do 4 BImSchV symbolem E jako instalacja IED. Wyłączone są typowe instalacje utylizacji odpadów, ponieważ odpady nie są uważane za substancje niebezpieczne. Wnioskodawców obowiązują następujące terminy:

  • Nowe instalacje: od wejścia w życie nowej wersji BImSchG 2.05.2013 r.
  • Instalacje istniejące: w przypadku pierwszej istotnej zmiany po dniu 7.01.2014 r.dla całej instalacji, niezależnie od tego, czy wnioskowana zmiana dotyczy zastosowania, produkcji lub uwalniania istotnych substancji niebezpiecznych.
  • Okres przejściowy: instalacje, które nie są objęte dyrektywą IPPC (dyrektywa dotycząca zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli), od 7.07.2015 r.
Kontrola istotności

Grupa weyer bada na podstawie uznanych wytycznych, czy i w jakim stopniu kryteria są spełnione w miejscu lokalizacji instalacji lub poprzez eksploatację instalacji, które wymagają sporządzenia sprawozdania o stanie wyjściowym (AZB).

Wynik tego badania określa, czy konieczne jest sprawozdanie o stanie wyjściowym.

Koordynacja z organem zatwierdzającym i przygotowanie sprawozdania o stanie wyjściowym

Pierwszy krok pokazuje, czy należy utworzyć AZB i dla jakich substancji. W drugim kroku określa się koncepcję badania – w koordynacji z organem zatwierdzającym.

Usługi

  • Koordynacja wszystkich niezbędnych dokumentów z klientem i właściwymi organami zatwierdzającymi
  • Wykonanie schematu badań dla substancji i mieszanin substancji zgodnie z pomocą roboczą do sprawozdania o stanie wyjściowym (AZB)
  • Dokumentacja badania uwzględniająca wzór podziału dla AZB
  • Definicja koncepcji badania
  • Przygotowanie sprawozdania o stanie wyjściowym (AZB): z praktyki planowania wiemy, że tylko ścisła koordynacja pomiędzy wszystkimi zaangażowanymi stronami skutkuje spójnymi i wiarygodnymi wnioskami. Dlatego też zapewniamy Państwu doświadczonego technicznie koordynatora grupy weyer, który będzie towarzyszył w planowaniu. Dlatego też zapewniamy Państwu doświadczonego technicznie koordynatora grupy weyer, który będzie towarzyszył w planowaniu.
weyer spezial: Sprawozdanie o stanie wyjściowym (AZB) gleby i wód gruntowych

Wraz z wdrożeniem europejskiej dyrektywy w sprawie emisji przemysłowych (IED) operatorzy niektórych instalacji przemysłowych (tzw. instalacji IED) stają w obliczu nowych wymogów w zakresie procedury wydawania zezwoleń i ich funkcjonowania. Zgodnie z §5(4)BImSchG, gdy instalacja IED jest wyłączona, jeśli eksploatacja instalacji doprowadziła do znacznego zanieczyszczenia gleby lub wód gruntowych, miejsce instalacji musi zostać przywrócone do poprzedniego stanu…

Pobierz weyer spezial tutaj
weyer spezial zum Thema AZB für Boden und Grundwasser

Nasz zespół

Foto von Bernd Bongers der PROBIOTEC GmbH

Bernd Bongers

PROBIOTEC

Datenschutzeinstellungen

Wenn Sie unsere Website besuchen, kann sie Informationen über Ihren Browser aus bestimmten Diensten speichern, in der Regel in Form von Cookies. Hier können Sie Ihre Datenschutzeinstellungen ändern. Es ist zu beachten, dass das Blockieren einiger Arten von Cookies Ihre Erfahrungen auf unserer Website und die von uns angebotenen Dienste beeinträchtigen kann.

Aus Performance- und Sicherheitsgründen verwenden wir Cloudflare.
erforderliche Cookies

Klicken Sie hier, um den Tracking-Code von Google Analytics zu aktivieren/deaktivieren.

Klicken Sie hier, um Google Maps zu aktivieren/deaktivieren.

Klicken Sie hier, um Videoeinbettungen zu aktivieren/deaktivieren.


Unsere Website verwendet Cookies, hauptsächlich von Drittanbietern. Definieren Sie Ihre Datenschutzeinstellungen und/oder stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.