• Zadzwoń do nas: +48 (0) 784 58 05 56 | Wyślij nam e-mail: info@weyer-gruppe.com

Obliczanie naprężeń w rurociągach

Operatorzy i inwestorzy

Do profesjonalnej konstrukcji systemów rurociągowych w instalacjach technologicznych niezbędna jest analiza systemu, w wielu przypadkach nawet przewidziana przez ustawodawcę. Grupa weyer korzysta z wieloletniego doświadczenia w zakresie obliczania naprężeń dla systemów rurociągowych. Dzięki udokumentowanej i zgodnej z prawem inżynierii można już w fazie planowania wykluczyć zawodność organizacyjną w zakresie bezpieczeństwa instalacji i ochrony środowiska. . Dostępne są nowoczesne narzędzia programowe, takie jak specjalny program do obliczania naprężeń rur CAESAR II, jak również różne programy do konstruowania 3D. Zalety analizy systemu obejmują m.in. niższe koszty inwestycji i utrzymania, bezpieczną eksploatację instalacji oraz zoptymalizowany projekt kolejnych rurociągów.

Podstawę dla wymagań dotyczących obliczania naprężeń stanowi dyrektywa 2014/68/UE w sprawie „udostępniania urządzeń ciśnieniowych” z dnia 15 maja 2014 r., znana również jako „dyrektywa w sprawie urządzeń ciśnieniowych”. Tematyka jest tu ujęta w załączniku I, pkt 2.2. 2.2. „Projektowanie mające na celu odpowiednią wytrzymałość”. Przy obliczaniu naprężeń rurociągów grupa weyer bazuje również na następujących normach i przepisach:

Cele analizy statycznej:

 • Analiza naprężeń rurociągów
 • Dowód zgodności z dopuszczalnymi siłami i momentami na aparaturze, wyposażeniu i rurociągach łączących
 • Określenie obciążeń, które mają być odprowadzane przez budowlę
 • Obliczanie przemieszczeń rurociągów
 • Opracowanie koncepcji łożyskowania
 • Umiejscowienie łożysk
 • Wybór typów łożysk
 • Projekt uchwytów sprężynowych

Wpływ trzęsień ziemi jest obliczany za pomocą statycznej analizy zastępczej, podobnie jak wpływ klimatu (wiatr, śnieg, lód).

Usługi

 • Statyczna analiza systemowa: rury stalowe i z tworzyw sztucznych, rurociągi na ziemi, skutki trzęsienia ziemi, wpływ zaworów bezpieczeństwa przedmuchiwania, rurociągi w podwójnym płaszczu
 • Planowanie rur
 • Kompletna realizacja projektu
weyer specjalny: Obliczanie naprężeń w rurociągach

Do profesjonalnej konstrukcji systemów rurociągowych w instalacjach technologicznych niezbędna jest analiza systemu, w wielu przypadkach nawet przewidziana przez ustawodawcę. Grupa weyer korzysta z wieloletniego doświadczenia w zakresie obliczania naprężeń dla systemów rurociągowych. Dzięki udokumentowanej i zgodnej z prawem technice można już w fazie planowania wykluczyć organizacyjne błędy w zakresie bezpieczeństwa instalacji i ochrony środowiska…

Pobierz weyer spezial tutaj
Deckblatt weyer spezial Stressberechnung

Nasz zespół

Foto von Pascal Jerke der weyer IngenieurPartner GmbH

Pascal Jerke

weyer IngenieurPartner
Foto von Daniel Seifert der weyer IngenieurPartner GmbH

Daniel Seifert

weyer IngenieurPartner
Foto von Ulrich Pynappel der horst weyer und partner gmbh

Ulrich Pynappel

horst weyer und partner