• Zadzwoń do nas: +48 (0) 784 58 05 56 | Wyślij nam e-mail: info@weyer-gruppe.com

Bezpieczeństwo instalacji biogazowni

Operatorzy i inwestorzy

Biogazownie są ważnym elementem transformacji energetycznej. Aby w przyszłości zapewnić wysoką dostępność instalacji, jak również bezpieczeństwo techniczne i prawne jej eksploatacji, zapewniamy kompetentne i praktyczne wsparcie we wszystkich obszarach związanych z bezpieczeństwem instalacji biogazowni.

Obejmuje to np. kontrole przeprowadzane przez ekspertów (§ 29a niemieckiej ustawy o kontroli imisji (BImSchG), rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa pracy (BetrSichV) lub rozporządzenie w sprawie instalacji do obchodzenia się z substancjami niebezpiecznymi dla wody (AwSV)), przygotowywanie dokumentów dotyczących ochrony przeciwwybuchowej, koncepcji incydentów, ocen ryzyka lub analiz ryzyka, szkolenia i dyskusje techniczne.

Usługi

Sprawdzamy Państwa instalację zgodnie z odpowiednimi przepisami prawnymi w zakresie ochrony przeciwwybuchowej, § 29a BImSchG oraz AwSV.

Wszystko z jednego źródła. Wszystkie trzy obszary prawa mogą być omówione na jednym spotkaniu na miejscu.

 • Koncepcje ochrony przeciwwybuchowej
 • umenty dotyczące ochrony przeciwwybuchowej
 • Plany strefowe
 • Oceny źródeł zapłonu

Tutaj znajdują się dalsze informacje na temat ochrony przeciwwybuchowej.

 • Koncepcje dotyczące zapobiegania awariom
 • Raporty bezpieczeństwa
 • Ekspertyzy na odległość
 • Obliczenia rozproszenia

Tutaj znajdują się dalsze informacje na temat rozporządzenia w sprawie ochrony przed awariami (Störfallverordnung).

 • Analiza ryzyka zgodnie z rozporządzeniem w sprawie ochrony przed awariami (StörfallV) (HAZOP/PAAG)
 • Oceny ryzyka zgodnie z BetrSichV / GefStoffV
 • Ocena ryzyka zgodnie z dyrektywą maszynową

Tutaj znajdują się dalsze informacje na temat analiz ryzyka.

 • Koncepcje ochrony przeciwpożarowej
 • Plany ochrony przeciwpożarowej
 • Inspektorzy ochrony przeciwpożarowej

Tutaj znajdują się dalsze informacje na temat ochrony przeciwpożarowej.

 • Wymagania bezpieczeństwa dla biogazowni TRAS 120
 • Działalność związana z produkcją biogazu TRGS 529

Jesteśmy członkiem stowarzyszenia szkoleniowego Fachverbands Biogas e.V.
Chętnie odpowiemy na wszystkie Państwa pytania dotyczące bezpieczeństwa instalacji w biogazowniach w ramach wewnętrznego szkolenia w Państwa firmie.

weyer spezial: Bezpieczeństwo instalacji biogazowni

Awarie biogazowni wiążą się z kosztami, brakiem testów i dokumentacji w rozmowach z władzami. Dlatego też chętnie wesprzemy Państwa we wszystkich aspektach bezpieczeństwa instalacji biogazowni, aby wspólnie z Państwem osiągnąć techniczne i prawne bezpieczeństwo eksploatacji. Skontaktuj się z nami…

Pobierz weyer spezial tutaj
weyer spezial zum Thema Anlagensicherheit von Biogasanlagen

Nasz zespół

Foto von Peter Noeldeke der horst weyer und partner gmbh

Peter Nöldeke

horst weyer und partner
Foto von Johannes Gemmeke der horst weyer und partner gmbh

Johannes Gemmeke

horst weyer und partner
Foto von Felix Kalienke der horst weyer und partner gmbh

Felix Kalienke

horst weyer und partner
Foto von Ralf Schiffel der horst weyer und partner gmbh

Ralf Schiffel

horst weyer und partner