• Zadzwoń do nas: +48 (0) 784 58 05 56 | Wyślij nam e-mail: info@weyer-gruppe.com

Wycena maszyn i urządzeń

Określenie właściwej wartości technicznych środków trwałych wymaga wiedzy technicznej i handlowej. W szczególności w przypadku maszyn specjalnych i złożonych instalacji, które zostały zmontowane na potrzeby indywidualnego procesu produkcyjnego, określenie wartości jest możliwe jedynie na podstawie specjalistycznej wiedzy. Weyer gruppe, we współpracy z doświadczonymi inżynierami i przedsiębiorcami, przygotowuje miarodajne wyceny wartości maszyn i urządzeń technicznych. Dostosowując się do Państwa potrzeb, określamy aktualną wartość rynkową, godziwą wartość rynkową lub wartość odtworzeniową maszyn lub instalacji procesowych zgodnie z uznanymi, standardowymi procedurami. W ten sposób otrzymują Państwo opartą na faktach podstawę do wyceny majątku trwałego, np. w odniesieniu do ukrytych rezerw, i zyskują jasność dla dalszego planowania.

 • Przy sporządzaniu bilansu
 • W przypadku przejęć/sprzedaży przedsiębiorstw
 • Kiedy dziedziczenie musi być uregulowane
 • W przypadku przeklasyfikowania środków trwałych zgodnie z prawem spółek
 • W przypadku restrukturyzacji finansowej

Określenie aktualnej wartości materialnej (także wartości bieżącej) różni się w zależności od czasu określenia i celu określenia. Wartość bieżąca (materialna) („wartość księgowa”) środków trwałych podlegających amortyzacji (w tym przypadku maszyn i urządzeń technicznych) wynika z wartości nabycia powiększonej o wzrost wartości z tytułu konserwacji podstawowej, w razie potrzeby również napraw, remontów lub rozbudowy, pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne. Na koniec okresu amortyzacji, środki trwałe są zwykle wyceniane na 1 EUR. Wartość bieżąca (materialna) w ubezpieczeniu to zazwyczaj bieżąca wartość nowa urządzenia lub maszyny pomniejszona o potrącenia z tytułu wieku, zużycia i, w stosownych przypadkach, użytkowania.

Wartość rynkowa to wartość, po której maszyna lub urządzenie jest sprzedawane na wolnym rynku. W przypadku używanych maszyn specjalnych lub złożonych systemów, które zostały zmontowane specjalnie do produkcji, zazwyczaj nie jest możliwe określenie wartości rynkowej na podstawie rynków wtórnych (bazy danych cen zakupu, giełdy handlowe, portale internetowe itp.)

Wartość odtworzeniowa (czasowa) obejmuje koszty, które należy ponieść, aby zastąpić maszynę lub system techniczny w tym samym stanie. Nakład pracy potrzebny do określenia wartości odtworzeniowej zależy od stopnia złożoności zakładu. Zwłaszcza w przypadku maszyn specjalnych i skomplikowanych instalacji technicznych do określenia wartości konieczne jest fachowe planowanie techniczne wraz z kosztorysem.

Ponieważ nawet zamortyzowana maszyna lub urządzenie może być nadal ekonomicznie użyteczne, jego rzeczywista wartość nie jest równa „zero” nawet po dokonaniu odpisów amortyzacyjnych. Maszyny i urządzenia mogą również w rzeczywistości mieć wyższą wartość w okresie amortyzacji niż wskazuje na to aktualna wartość księgowa. Ta dodatkowa wartość stanowi ukrytą rezerwę. W zależności od sytuacji, konieczne lub przydatne może być zidentyfikowanie tej ukrytej rezerwy poprzez wycenę maszyn i urządzeń.

Z reguły wyceny maszyn i urządzeń wykonujemy według metody wartości bieżącej (materialnej). Po pierwsze, istotne dane, takie jak

 • Cena nabycia
 • Data nabycia
 • Stan maszyny lub urządzenia pod względem zużycia
 • Naprawy i remonty w przeszłości
 • Dostępne akcesoria
 • Rozszerzenia i adaptacje
 • Standard jakości produkcji

w zestawie. W przypadku instalacji technicznych inwentarz majątku jest dodatkowo podzielony według znaczenia dla wyceny. Oznacza to, że poziom szczegółowości badania jest dobierany w zależności od znaczenia danej części zakładu dla wartości całkowitej. Zazwyczaj przeprowadza się również inspekcję wycenianej maszyny lub urządzenia. W wyjątkowych przypadkach wycena może być również przeprowadzona na podstawie materiałów wizualnych oraz z uwzględnieniem rzeczywistego czasu pracy. Oprócz stanu fizycznego maszyn i systemów, w ocenie uwzględnia się również ich integrację z całym procesem produkcyjnym oraz rozwój stanu techniki od momentu ich nabycia. Wreszcie, ogólna ocena jest przeprowadzana w określonym dniu oceny i jest dokumentowana w sposób zrozumiały i możliwy do prześledzenia oraz zaopatrzona w dokumentację fotograficzną.

W przypadku zagadnień związanych z transakcjami i finansowaniem, wycenami przedsiębiorstw i restrukturyzacjami, nasza podstawowa usługa wyceny może być uzupełniona o inwentaryzację lub analizy handlowe. Usługi te świadczymy wspólnie z naszą firmą partnerską, BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft.

Należą do nich w szczególności:

 • Fizyczne rejestrowanie aktywów
 • Przygotowanie danych o środkach trwałych przed wyceną
 • Analizy operacyjne (zgodność HSSE z wymaganiami pozwoleń w zakresie ochrony środowiska, ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa pracy itp.)
 • Wycena przedsiębiorstw (określanie wartości aktywów niematerialnych i prawnych, wartości dochodowych przedsiębiorstw)
 • Due diligence, M&A, doradztwo w zakresie finansowania i restrukturyzacji
 • Otrzymują Państwo solidną podstawę do podejmowania decyzji w zakresie dalszego planowania.
 • Połączenie ekspertyzy technicznej i ekonomicznej zapewnia Państwu realistyczną wycenę.
 • Szybkie wyniki: Rozpoczęcie i zakończenie wyceny jest często możliwe w ciągu kilku dni.
 • Zajmujemy się przetwarzaniem danych w sposób niezależny i dyskretny.
 • Przygotowanie raportu jest dostosowane do potrzeb klienta (np. potencjalnego nabywcy, banku, akcjonariusza).
 • Wycena jest „szyta na miarę” po wcześniejszym uzgodnieniu zamierzonego celu, odpowiedniego dla niego podejścia do wyceny oraz pożądanego poziomu szczegółowości.

Nasze ekspertyzy opierają się na ponad 40-letnim doświadczeniu w planowaniu, uruchamianiu oraz technicznej i handlowej ocenie maszyn i urządzeń. Wspólnie z naszymi partnerami z BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft jesteśmy w stanie wykonać również kompleksowe wyceny handlowe.

Nasz zespół

Zdjęcie pracownika Dr. Kai Steffens z BDO TUC GmbH und PROBIOTEC GmbH

Dr. Kai Steffens

BDO TUC GmbH