• Zadzwoń do nas: +48 (0) 784 58 05 56 | Wyślij nam e-mail: info@weyer-gruppe.com

PAKO – rozwiązanie programowe do rejestracji procesów projektowych i przydzielania kont

Projektanci i producenci

PAKO służy do zarządzania danymi ofertowymi i projektowymi, rejestracji czasu i fakturowania. Jest to rozwiązanie programowe do rejestracji procesów projektowych i przydzielania kont. To optymalny program szczególnie dla usługodawców do monitorowania procesów projektowych i kontroli kosztów.

Podstawę programu internetowego stanowi zarządzanie projektem. Tutaj można wprowadzać i śledzić unikalne numery projektów, dane budżetowe, szczegółową kalkulację i inne istotne szczegóły dotyczące zlecenia. W tym celu wszyscy pracownicy wprowadzają swoje godziny pracy w PAKO i przydzielają je do odpowiednich projektów. Przy pomocy przechowywanych stawek godzinowych bezpośrednio obliczany jest pozostały budżet projektu pomniejszony o koszty podróży.

Dzięki dokładnemu rejestrowaniu czasu pracy i przydzielaniu kont za pośrednictwem zarządzania personelem można następnie przeglądać obciążenie pracowników projektem i ich godziny pracy. Rozszerzenie tej funkcji umożliwia planowanie wydajności. Tutaj pracownicy mogą planować swój czas pracy z wyprzedzeniem, aby na wczesnym etapie wykryć deficyty lub luki w wykorzystaniu mocy produkcyjnych i zapobiec im. W ten sposób PAKO oferuje kompleksowe możliwości jako oprogramowanie do rejestracji procesów projektowych i przydzielania kont.

Ponadto za pomocą rejestracji czasu można sterować kontem elastycznego czasu pracy. Wiele firm oferuje to swoim pracownikom, aby zrekompensować dni pomostowe lub wahania zamówień. Jako przełożeni mogą Państwo zapoznać się z aktualnym elastycznym czasem pracy swoich pracowników i zarządzać różnymi modelami czasu pracy.

Program posiada również kompleksowe zarządzanie klientami. Poza nazwiskami i adresami klientów można również wprowadzić osoby kontaktowe z ich danymi kontaktowymi i przypisać je do własnych pracowników w celu utrzymania kontaktu. Ponadto moduł ten posiada funkcje wyszukiwania oraz możliwość notowania działań marketingowych (np. newslettera lub kartek świątecznych).

Wszystkie obszary PAKO są zarządzane poprzez przydział uprawnień. W ten sposób każdy pracownik widzi tylko te funkcje, które są mu potrzebne.

Zestawienie funkcji

 • Zarządzanie ofertami i projektami
 • Rejestracja czasu
 • Zarządzanie kosztami podróży i usług
 • Zarządzanie fakturami
 • Zarządzanie klientami
 • Zarządzanie danymi osobowymi
 • Zarządzanie prawami
 • Tworzenie list referencyjnych
 • Rejestracja podstawowych danych (np. standardowe stawki godzinowe, dni wolne od pracy)
 • Raporty

Zalety

 • Jasny monitoring budżetu i planowanie projektu
 • Zwiększenie przejrzystości procesów zakładowych
 • Oszczędności w działalności administracyjnej
 • Poprawa zarządzania roszczeniami dodatkowymi
 • Optymalizacja księgowości
 • Szybki przegląd kontaktów z klientami
 • Poprawa zewnętrznej prezentacji wobec banków
 • Dostęp przez Internet (niezależny od urządzenia i systemu operacyjnego)
weyer spezial: PAKO - Rozwiązanie programowe do rejestracji procesów projektowych i przydzielania kont

Dla firm doradczych i inżynieryjnych rejestracja czasu pracy pracowników i ich przydział do zleconych projektów jest istotną częścią wewnętrznej organizacji. Ile godzin i dodatkowych kosztów można obciążyć którego klienta? Jak duże jest obciążenie pracą poszczególnych pracowników? Który projekt i który pracownik przyczynia się w jakim stopniu do sukcesu gospodarczego firmy? To tylko kilka z wielu pytań, które kierownictwo firmy doradczej musi stale zadawać sobie…

Pobierz weyer spezial tutaj
Blacha okrywowa weyer special PAKO

Nasz zespół

Michael_Plenz

Michael Plenz

PROBIOTEC