• Zadzwoń do nas: +48 (0) 784 58 05 56 | Wyślij nam e-mail: info@weyer-gruppe.com

Ochrona wód dla instalacji zgodnie z AwSV

Projektanci i producenci

Substancje niebezpieczne dla wody są stosowane praktycznie we wszystkich instalacjach przemysłowych i komercyjnych – ochrona wód (według AwSV) jest zatem ważnym składnikiem pomyślnej eksploatacji instalacji. W licznych przepisach prawnych i technicznych, takich jak w szczególności ustawa o gospodarce wodnej (WHG), rozporządzenie w sprawie instalacji do obchodzenia się z substancjami niebezpiecznymi dla wody (AwSV) oraz przepisy techniczne dotyczące substancji niebezpiecznych dla wody (TRwS), określono wymagania dotyczące ich wykorzystania. Zastosowanie tych przepisów i ich wdrożenie do praktyki operacyjnej jest podstawową kompetencją grupy weyer.

 • Dwie firmy horst weyer und partner oraz weyer IngenieurPartner to uznane organizacje eksperckie zgodnie z § 52 rozporządzenia w sprawie instalacji do obchodzenia się z substancjami niebezpiecznymi dla wody (AwSV).

Na podstawie powyższych wymagań nasi eksperci AwSV przeprowadzają wstępne i powtarzające się kontrole instalacji LAU i HBV, a także biogazowni. Opracowujemy koncepcje kontroli dla kompleksowych instalacji oraz przygotowujemy odpowiednie ekspertyzy i opinie eksperckie dotyczące wszystkich kwestii ochrony wód związanych z instalacją, np. w ramach projektów planistycznych i procedur zatwierdzania.

Ochrona wód dla instalacji w praktyce

Wspólnie z Państwem opracowujemy koncepcje ochrony wód, których centralnym aspektem jest unikanie i wykrywanie wycieków lub przepełnienia oraz retencja substancji zanieczyszczających wodę, a w razie potrzeby – wody gaśniczej. W przypadku starych instalacji wspieramy Państwa w efektywnej modernizacji lub uzupełnieniu wyposażenia instalacji. Ponadto przygotowujemy wszelkiego rodzaju wnioski o dopuszczenie i pozwolenie na podstawie prawa wodnego oraz dokumentację zakładową.

Usługi

 • Wstępne i powtarzające się kontrole AwSV
 • Odpowiednie ekspertyzy i opinie ekspertów
 • Koncepcje ochrony wód i specyfikacje planistyczne
 • Tworzenie i optymalizacja koncepcji kontrolnych dla złożonych instalacji
 • Kontrola kompletności i wiarygodności dokumentacji dostawcy i firmy specjalistycznej
 • Klasyfikacja i odgraniczenie instalacji AwSV
 • Opracowanie koncepcji renowacji i modernizacji wraz z techniczno-ekonomicznym porównaniem rozwiązań alternatywnych
 • Koncepcje renowacji i modernizacji starych instalacji
 • Wnioski o wydanie zezwolenia i konsultacje z organami władzy
 • Instrukcje eksploatacji AwSV i rejestr instalacji
 • Klasyfikacja substancji i mieszanin niebezpiecznych dla wody
 • Seminaria i szkolenia wewnętrzne
weyer spezial: Ochrona wód

Woda jest niezbędna do całego życia. Utrzymanie czystości wody jako wody pitnej lub procesowej oraz zachowanie ekosystemów wodnych jest zatem głównym zadaniem ochrony środowiska. Ochrona wód związanych z roślinami, czyli bezpieczne obchodzenie się z substancjami niebezpiecznymi dla wody w sektorze przemysłowym i handlowym, jest główną kompetencją weyer grouppe…

Pobierz weyer spezial tutaj
Deckblatt weyer spezial Gewässerschutz

Nasz zespół

Foto von Uwe Nachstedt der horst weyer und partner gmbh

Dr. Uwe Nachstedt

horst weyer und partner
Foto von Frank Schoenborn der weyer IngenieurPartner GmbH

Frank Schönborn

weyer IngenieurPartner
Foto von Peter Noeldeke der horst weyer und partner gmbh

Peter Nöldeke

horst weyer und partner
Foto von Ralf Schiffel der horst weyer und partner gmbh

Ralf Schiffel

horst weyer und partner