• Zadzwoń do nas: +48 (0) 784 58 05 56 | Wyślij nam e-mail: info@weyer-gruppe.com

Ochrona gatunków i zgodność z dyrektywą siedliskową

Projektanci i producenci

Unijna sieć obszarów ochrony fauny i flory (FFH) i ptaków „Natura 2000” służy ochronie i zachowaniu zagrożonych lub typowych siedlisk i gatunków. Dlatego też plany i projekty, które mogą mieć wpływ na te obszary chronione, wymagają m.in. oddzielnej oceny zgodności z dyrektywą siedliskową. Ponadto ochrona gatunków (szczególnie i ściśle chronionych) jest ważnym aspektem w procedurze planowania lub licencjonowania. Należy to wziąć pod uwagę już na etapie planowania, ponieważ badania w zakresie ochrony gatunków są bardzo czasochłonne, a zatem mogą mieć wpływ na harmonogram projektu.

Grupa weyer wspiera Państwa ekspertyzami związanymi z ochroną środowiska w procedurach licencjonowania i planowania oraz przejmuje całą komunikację z władzami w zakresie ochrony gatunków i zgodności z dyrektywą siedliskową.

Usługi w zakresie ochrony gatunków i zgodności z dyrektywą siedliskową

  • Indywidualna analiza konkretnego projektu
  • Kompetentne doradztwo w zakresie wymogów badań zgodności dyrektywą siedliskową
  • Opinia ekspercka w sprawie zgodności z obszarami Natura 2000 (obszary FFH i rezerwaty ptaków UE): badania zgodności i badania wstępne / oceny istotności
  • Analizy potencjału na podstawie prawa ochrony gatunków
  • Opinia ekspercka w sprawie specjalnej ochrony gatunków
  • Koordynacja wszystkich niezbędnych ekspertyz i koordynacja z organem udzielającym licencji
weyer spezial: chrona gatunków i zgodność z dyrektywą siedliskową

Gdy tylko projekt lub procedura może mieć wpływ na obszar Natura 2000 (FFH lub ostoję ptaków) lub istotne siedliska z chronionymi gatunkami, wymagane są ekspertyzy z zakresu ochrony przyrody. Stanowią one integralną część dokumentów aplikacyjnych, dostarczają informacji na temat konkretnych skutków, jakie planowany projekt będzie miał dla danego ekosystemu. Może to być bezpośrednia utrata gruntu spowodowana przerostem zabudowy lub zmianami sytuacji na miejscu budowy spowodowanymi wprowadzaniem substancji i hałasem…

Pobierz weyer spezial tutaj
weyer spezial

Nasz zespół

Foto von Guido Müller der Probiotec

Guido Müller

Probiotec