• Zadzwoń do nas: +48 (0) 784 58 05 56 | Wyślij nam e-mail: info@weyer-gruppe.com

Symulacja procesów

Operatorzy i inwestorzy

Symulacja procesów stała się dziś nieodłączną częścią inżynierii procesów i technologii. Podczas prezentacji i obliczania złożonych procesów lub etapów procesów symulacja odzwierciedla ich pełne możliwości. W procesach, w których zachodzą reakcje, ale także podczas termicznego rozdzielania mieszanin substancji, takiego jak destylacja, by wymienić tylko kilka przykładów, trudno jest obliczyć i zaprojektować je wydajnie i w miarę dokładnie bez pomocy narzędzia do symulacji procesów. Po zaplanowaniu procesu z jego poszczególnymi etapami kolejnym krokiem jest zdefiniowanie komponentów, które zostaną do niego wprowadzone. W tym celu dostępna jest bardzo obszerna baza danych komponentów, zawierająca dużą liczbę substancji wraz z ich odpowiednimi danymi. W późniejszym czasie mogą być jednak dodawane także substancje, które nie są zawarte w tej bazie.

Poszczególne substancje są następnie przypisywane np. do kolumny destylacyjnej, gdzie ma nastąpić ich rozdzielenie. W pierwszym etapie dokonuje się wstępnej konfiguracji kolumny, uwzględniając jej wymiary, wyposażenie wewnętrzne i parametry robocze. Najważniejszą rolę odgrywa tu doświadczenie użytkownika, który na początek wybiera odpowiednią procedurę postępowania. W tym celu może on również skorzystać z prezentacji graficznej, pokazującej krzywe ciśnienia pary i wykresy wrzenia mieszanek dwuskładnikowych, aby uzyskać pierwsze wrażenie na temat zachowania się substancji.

Jeśli pierwsze wyniki symulacji będą akceptowalne, można rozpocząć dalszą optymalizację. W tym celu dostępnych jest kilka możliwości, w tym tzw. analiza wrażliwości, która pokazuje, jak stopniowa zmiana jednego lub nawet dwóch parametrów wpływa na etap procesu lub wynik.

W symulacji procesu można następnie połączyć dowolną liczbę etapów procesu i przedstawić ich współzależności. Po zoptymalizowaniu procesu można również zaprojektować wiele komponentów, szczególnie w zakresie procesów termicznych. Może to być kolumna rektyfikacyjna lub związane z nią wymienniki ciepła, takie jak skraplacz i reboiler.

Przedstawione powyżej przykłady pokazują jedynie bardzo małą część zakresu narzędzia do symulacji procesów. Ogólnie można powiedzieć, że symulacja procesu może być z powodzeniem stosowana wszędzie tam, gdzie w procesach występują zarówno ciecze, jak również gazy i opary, i nie może być zastąpiona żadną inną alternatywą.

Usługi

  • Ilustrowanie etapów procesu i całych procesów w modelu symulacyjnym
  • Określenie wszystkich istotnych danych dotyczących materiału
  • Obliczanie wszystkich przepływów materiałowych i parametrów procesu
  • Przewidywanie wyników działań restrukturyzacyjnych i optymalizacyjnych
  • Projektowanie/obliczanie wyposażenia procesu w zakresie destylacji (rektyfikacji) i przenoszenia ciepła (wymiennik ciepła)
  • Przygotowywanie bilansów energetycznych i masowych
  • Symulacja złożonych sieci rurociągów
  • Analiza zachowania aparatury procesowej w przypadku planowanych zmian procedury lub produktu
weyer specjalny: Symulacja procesów

Od ponad 30 lat weyer group świadczy indywidualne usługi inżynierskie w zakresie projektowania instalacji procesowych, jak również prowadzi działalność ekspercką w zakresie inżynierii bezpieczeństwa W ramach tych działań stosowane są również różne programy obliczeniowe i symulacyjne…

Pobierz weyer spezial tutaj
Specjalna symulacja procesu weyer w arkuszu okładkowym

Nasz zespół

Foto von Manfred Wientjes der Horst Weyer und Partner gmbh

Dr. Florian Merkel

horst weyer und partner
Zdjęcie pracownika Andrzej Kedziora z Weyer Polska Sp. z.o.o.

Andrzej Kedziora

Weyer Polska Sp. z o. o.
Platzhalte Mitarbeiterfotos

Markus Hartwig

weyer IngenieurPartner