Pomiar rezerw bilansowych

Operatorzy i inwestorzy

Wspieramy przedsiębiorstwa publiczne i prywatne w rewizji ich obowiązków oraz w pomiarze rezerw na ryzyko bilansowe.

Usługi

 • Badanie istniejących zobowiązań po zamknięciu (np. w przypadku likwidacji instalacji zgodnie z BImSchG, BBergGG lub po zamknięciu zgodnie z KrW./AbffG)
 • Przegląd istniejących rezerw na ryzyko pod względem kwoty
 • Przegląd i w razie potrzeby opracowanie nowych scenariuszy demontażu lub zamknięcia
 • Prognozy kosztów demontażu, zabezpieczenia, monitoringu itp.
 • Modelowe obliczenia procesów w scenariuszach
 • Przygotowywanie ekspertyz

Państwa korzyści

 • Ścisłe powiązanie oceny technicznej z oceną prawną i ekonomiczną obowiązków związanych z demontażem i zamknięciem
 • Uaktualnione oceny alternatywnych działań przez ekspertów
 • Połączona dokumentacja wyników w sensie pełnego przeglądu
 • Do bezpośredniego wykorzystania przy sporządzaniu bilansu rocznego
 • Zwiększenie wiarygodności oświadczeń składanych władzom, organom nadzorczym i opinii publicznej

Nasz zespół

Foto von Dr. Kai Steffens der BDO TUC GmbH und PROBIOTEC GmbH

Dr.-Ing. Kai Steffens

BDO Technik und Umweltconsulting
Foto von Andreas Graef der BDO AG

Dr. Andreas Graef

BDO Technik und Umweltconsulting