• Zadzwoń do nas: +48 (0) 784 58 05 56 | Wyślij nam e-mail: info@weyer-gruppe.com

Badanie wg niemieckiej ustawy o energiach odnawialnych i kogeneracji

Operatorzy i inwestorzy

Nasza oferta usług w skrócie:

Dla naszych klientów z sektora energetycznego i gospodarki odpadami przeprowadzamy audyty techniczne w zakresie przepisów ustawy o odnawialnych źródłach energii (EEG) i ustawy o kogeneracji (KWKG).

Treści merytoryczne kontroli według ustawy o odnawialnych źródłach energii (EEG) z dnia 21 lipca 2004 r.:

 • Zarejestrowana ilość energii w sieci (>prawo producenta do wynagrodzenia)
 • Dostawy energii elektrycznej do odbiorców końcowych na obszarze własnej sieci
 • Dostawy energii elektrycznej do odbiorców końcowych w sieciach zewnętrznych
 • Dostawy energii elektrycznej od zewnętrznych operatorów sieci do odbiorców końcowych w sieci klienta
 • Założenia do obliczenia kosztów różnicowych

Treści merytoryczne kontroli według ustawy o kogeneracji (KWK-G) z dnia 19 marca 2002 r.:

 • Weryfikacja prawidłowego stosowania podstaw obliczeń na podstawie ekspertyzy biegłego
 • Badanie wyrywkowe przekazywania zapisów, innych zapisów operacyjnych i danych rejestracyjnych do matryc obliczeniowych
 • Porównanie wyników obliczeń z dokumentami księgowymi
 • Wiarygodność zestawień ilości całkowitych
 • Porównanie struktur ilościowych z audytu KWK-G z podstawowymi danymi zawartymi w raporcie z rocznego audytu WP

Państwa korzyści:

 • Zoptymalizowane czasowo kontrole wniosków o wynagrodzenie i rozliczeń zgodnie z ustawą o kogeneracji (KWK-G) i ustawą o odnawialnych źródłach energii (EEG) przez audytorów i inżynierów
 • Techniczna i ekonomiczna ocena zadania
 • Unikanie strat w interfejsie i lepsza kontrola jakości
weyer specjalny: Energia, CHP, EEG

W związku z ustawą o kogeneracji (KWKG) i ustawą o odnawialnych źródłach energii (EEG) powstają złożone pytania i obowiązki dla operatorów instalacji i sieci, jak również dla odbiorców końcowych. Ten zakres zadań jest jedną z podstawowych kompetencji grupy weyer. W przypadku szczególnych wymagań, takich jak niezbędne certyfikaty audytora lub ocena aspektów prawnych, współpracujemy z firmą audytorską BDO AG…

Pobierz weyer spezial tutaj
weyer spezial zum

Nasz zespół

Zdjęcie pracownika Dr. Kai Steffens z BDO TUC GmbH und PROBIOTEC GmbH

Dr.-Ing. Kai Steffens

BDO Technik- und Umweltconsulting
Michael_Plenz

Michael Plenz

PROBIOTEC
Stephan_Schwartz

Stephan Schwartz

PROBIOTEC