• Zadzwoń do nas: +48 (0) 784 58 05 56 | Wyślij nam e-mail: info@weyer-gruppe.com

Zarządzanie informacjami dla mieszkańców (AIM)

Operatorzy i inwestorzy

Zarządzanie informacjami dla mieszkańców – kompaktowy pakiet usług dla projektów budowlanych

Podczas przygotowywania, planowania i realizacji kompleksowych działań budowlanych niezbędna jest przejrzysta i zrozumiała komunikacja i public relations – dział rozwoju miast i urbanistyki oferuje inwestorom publicznym i prywatnym ukierunkowany i zwarty pakiet usług dla ich projektów o nazwie Zarządzanie Informacjami dla Mieszkańców. Zarządzanie Informacjami dla Mieszkańców (AIM) zostało już z powodzeniem zastosowane przez miasto Frankfurt nad Menem w jego 15-miesięcznym projekcie rozwojowym „Ausbau Deutschherrnufer”. AIM – Zarządzanie Informacjami dla Mieszkańców oferuje indywidualne i szybkie rozwiązania w zakresie pomocy kierownikom projektów i innym osobom zaangażowanym w ramach danego projektu budowlanego. Kompaktowy pakiet usług z modułowymi komponentami usługowymi wspiera zarówno inwestorów publicznych, jak i prywatnych w ich codziennej pracy projektowej.

Usługi

  • Doradztwo strategiczne i koncepcyjne: doradztwo, koncepcja i realizacja pochodzą z jednej firmy. Odciąża to Państwa wewnętrzną jednostkę organizacyjną i tworzy przejrzystość kosztów.
  • Ukierunkowana i elastyczna komunikacja: informacje o projekcie są przygotowywane i przekazywane zgodnie z Państwa życzeniami i wymaganiami. Zawartość projektu jest prezentowana w sposób dostosowany do potrzeb klienta.
  • Kompleksowy i profesjonalny serwis informacyjny: dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu w kontaktach z opinią publiczną możemy przygotować treści Państwa projektu w zrozumiały sposób i przekazać je dalej. Neutralne osoby do kontaktu są ogniwem łączącym Państwa z opinią publiczną.
  • Wyznaczenie centralnej osoby do kontaktu dla ogółu społeczeństwa
  • Zorientowane na rozwiązanie przetwarzanie przychodzących pytań, sugestii i krytyki
  • Dokumentacja działalności doradczej
  • Uczestnictwo w spotkaniach budowlanych
  • Regularne konsultacje z inwestorami, zaangażowanymi biurami specjalistycznymi i firmami budowlanymi

Zalety

  • Bezpośrednie przetwarzanie pytań, sugestii i problemów, co w dłuższej perspektywie czasowej odciąży Państwa procesy robocze i zmotywuje Państwa pracowników
  • Optymalny przekaz wizerunkowy dla Państwa projektu budowlanego i tym samym lepsza akceptacja Państwa projektu
Broszura: Zarządzanie informacjami dla mieszkańców (AIM)

Działania budowlane są zawsze wyzwaniem dla wszystkich zaangażowanych stron: właścicieli budynków, zaangażowanych organów administracji, firm budowlanych, jak również mieszkańców, których to dotyczy. Czy to budownictwo, czy inżynieria lądowa i wodna, czy renowacja lub nowe budownictwo – są to złożone projekty z ich indywidualną treścią, konstrukcją i efektami ubocznymi…

Broszura do pobrania tutaj
Deckblatt Broschüre AIM

Nasz zespół

Foto von Martina Klöhn der PROBIOTEC GmbH

Martina Klöhn

PROBIOTEC