• Zadzwoń do nas: +48 (0) 784 58 05 56 | Wyślij nam e-mail: info@weyer-gruppe.com

Zarządzanie przetargami

Sektor publiczny

W dziedzinie zamówień publicznych zleceniodawcy publiczni są zobowiązani do stosowania licznych zasad. Niezależnie od rodzaju przyznawanych usług, oprócz przepisów budżetowych i dekretów ministerialnych należy przestrzegać obszernych przepisów prawa zamówień publicznych. Jeżeli przepisy te nie będą stosowane konsekwentnie lub ich stosowanie nie będzie sprawdzane, istnieje nie tylko ryzyko nieekonomicznego wykorzystania środków, ale także ryzyko dla kierowników projektów i całego projektu.

Dzięki połączeniu kompetencji technicznych, handlowych i prawnych, które możemy realizować poprzez naszą sieć, jesteśmy w stanie zaoferować klientom publicznym kompleksowe doradztwo i wsparcie projektowe.

Zarządzanie przetargami

Często skomplikowane wymogi techniczne i prawne, jak również stale zmieniające się przepisy wynikające z nowych dyrektyw unijnych, ustawodawstwa krajowego i orzecznictwa utrudniają zleceniodawcom publicznym śledzenie najnowszych regulacji. Procedury udzielania zamówień wiążą również możliwości kadrowe, których następnie brakuje w codziennej działalności. Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu i codziennej obsłudze procedur przetargowych jesteśmy w stanie zaoferować zleceniodawcy publicznemu kompleksowe zarządzanie przetargami.

Usługi

 • Ustalenie prawidłowej procedury udzielania zamówień
 • Organizacja i koordynacja procedury udzielania zamówień
 • Zapewnienie przestrzegania wszystkich terminów i obowiązków informacyjnych
 • Opracowanie specyficznych dla danego projektu katalogów kryteriów do oceny wniosków o dopuszczenie do udziału i ofert
 • Ocena wniosków o dopuszczenie do udziału i ofert
 • Organizacja i realizacja spotkań oferentów
 • Pełna i zrozumiała dokumentacja wszystkich kroków proceduralnych
 • Doradztwo we wszystkich istotnych dla projektu kwestiach zgodnie z prawem zamówień publicznych, prawem cenowym i wymogami specjalistycznymi

Kontrola przydzielania zamówień publicznych

Kontrola przydzielania może być przeprowadzona jako kontrola towarzysząca lub uzupełniająca. Podczas kontroli towarzyszącej procedura jest analizowana i oceniana w sekcjach w odpowiednim czasie. W przypadku niezgodności wydawane są zalecenia dotyczące działań w ramach dalszej procedury. Ma to tę zaletę, że można wywierać wpływ na wzór procedury udzielania zamówień, aby uniknąć ewentualnych błędów proceduralnych.

Kontrola uzupełniająca (ex post) jest przeprowadzana dopiero po zakończeniu całej procedury. Chociaż możliwe jest zidentyfikowanie błędów proceduralnych i przeniesienie wyników na przyszłe projekty, nie można ich już skorygować w obecnym projekcie.

Usługi

 • Kontrola towarzysząca
 • Optymalizacja procedury poprzez szybką analizę etapów procedury przed rozpoczęciem kolejnej sekcji
 • Monitorowanie zgodności ze wszystkimi specyfikacjami mającymi znaczenie dla udzielania zamówień
 • Doradztwo we wszystkich kwestiach związanych z projektem
 • Kontrola uzupełniająca (kontrola ex post)
 • Analiza wszystkich etapów procedury
 • Wykrywanie nieprawidłowości
 • Zalecenia dla przyszłych projektów

Analiza i optymalizacja systemu przydzielania zamówień zleceniodawcy

Ten obszar usług obejmuje ogólne badanie i ocenę procesów zamówień. Na podstawie wybranych indywidualnych przypadków procesy zamówień są rejestrowane, analizowane i oceniane.

Celem jest optymalizacja procesów zaopatrzenia i uniknięcie błędów proceduralnych dzięki jasnym i wiążącym przepisom.

Usługi

 • Postępowanie wyjaśniające w sprawie podstawowej procedury udzielania zamówień
 • Analiza ryzyka i słabych punktów
 • Zalecenia dotyczące optymalizacji i minimalizacji ryzyka
 • Opracowanie wewnętrznych wytycznych dotyczących zamówień w celu określenia procedur i obowiązków
weyer spezial: Zarządzanie przetargami

W dziedzinie zamówień publicznych zleceniodawcy publiczni są zobowiązani do stosowania licznych zasad. Niezależnie od rodzaju przyznawanych usług, oprócz rozporządzeń budżetowych i dekretów ministerialnych, należy przestrzegać obszernych przepisów prawa zamówień publicznych…

Pobierz weyer spezial tutaj
weyer spezial zum Thema Ausschreibungsmanagement

Nasz zespół

Michael_Plenz

Michael Plenz

BDO Technik- und Umweltconsulting