• Zadzwoń do nas: +48 (0) 784 58 05 56 | Wyślij nam e-mail: info@weyer-gruppe.com

Obliczenie wysokości komina wg TA Luft 2002 & 2021

Operatorzy i inwestorzy

Gazy spalinowe z procesów produkcji i spalania muszą być z reguły odprowadzane przez kominy, aby zapewnić ich niezakłócone usuwanie przy swobodnym przepływie powietrza i wystarczającym rozcieńczeniu. W tym celu należy określić odpowiednią minimalną wysokość kominów. Przy określaniu wymaganej minimalnej wysokości komina należy przestrzegać różnych przepisów i wytycznych, takich jak instrukcja techniczna dotycząca kontroli jakości powietrza (TA Luft 2002 / zmieniona TA Luft 2021), różne federalne rozporządzenia dotyczące kontroli emisji (1. BImSchV, 13. BImSchV, 17. BImSchV, 44. BImSchV), norma VDI 3781 arkusz 4 lub specyfikacje państwowej grupy roboczej LAI. Obliczenie wysokości komina może być przeprowadzone zarówno zgodnie ze specyfikacjami aktualnie obowiązującego TA Luft 2002, jak i zgodnie ze specyfikacjami zmienionego TA Luft 2021 (wchodzącego w życie z dniem 01.12.2021). Moduł obliczeniowy BESMIN/BESMAX, który uwzględnia specyfikacje do określania wysokości komina zgodnie ze zmienioną TA Luft, został opublikowany przez Federalną Agencję Ochrony Środowiska w sierpniu 2021 roku. Obliczenie minimalnej wysokości komina jest obecnie możliwe zarówno zgodnie ze specyfikacją aktualnego TA Luft 2002, jak i zgodnie ze specyfikacją znowelizowanego TA Luft 2021. Nasz zespół doświadczonych ekspertów korzysta z innych modułów obliczeniowych, takich jak „WinSTACC” lub „Wysokość komina wg TA Luft 5.5”, w celu określenia niezbędnej minimalnej wysokości komina. Jeśli istniejący komin jest wykorzystywany do innego lub zmodyfikowanego projektu, może być konieczne sprawdzenie wystarczających wymiarów komina. W razie potrzeby można również poszukać idealnej lokalizacji komina. W większości przypadków możliwa jest tutaj również wizualizacja różnych lokalizacji kominów w odniesieniu do lokalizacji i zabudowy. Ekspertyza dotycząca określenia wymaganej minimalnej wysokości komina jest częścią dokumentów zatwierdzających. Określona minimalna wysokość komina jest stosowana jako wartość bazowa w obliczeniach dyspersji dla prognozy imisji zgodnie z TA Luft.

Nasze usługi

  • Indywidualna analiza konkretnego projektu
  • Obliczenie wysokości komina zgodnie z aktualnym TA Luft 2002 i innymi obowiązującymi przepisami (np. VDI 3781 arkusz 4, broszura LAI dotycząca obliczania wysokości komina).
  • Obliczenie wysokości komina zgodnie ze znowelizowanym TA Luft 2021 na podstawie modułu BESMIN/BESMAX Federalnej Agencji Ochrony Środowiska oraz innych właściwych przepisów (np. VDI 3781 arkusz 4, broszura do obliczania wysokości komina LAI).
  • Obliczenia dla przypadków szczególnych zgodnie z TA Luft 2002 i 2021 oraz dalsze specyfikacje
  • Wizualizacja wysokości kominów i budynków za pomocą programu WinSTACC
  • Poszukiwanie idealnej lokalizacji komina (obliczenie siatki wysokości komina)

Państwa korzyści

  • Minimalizacja ryzyka związanego z planowaniem dzięki naszemu 30-letniemu doświadczeniu eksperckiemu w zakresie procedur uzyskiwania pozwoleń i planowania
  • Podstawa szczegółowej oceny imisji związanych z zakładami Prognoza imisji zgodnie z TA Luft, azot i kwaśna depozycja (zgodność z FFH)
  • Oszczędność czasu i kosztów dzięki kompetentnemu doradztwu w zakresie poszczególnych projektów

Nasz zespół

Foto von Hannah Bell der Probiotec

Hannah Bell

PROBIOTEC GmbH
Platzhalte Mitarbeiterfotos

Dr. Vera Linke-Wienemann

PROBIOTEC GmbH