• Zadzwoń do nas: +48 (0) 784 58 05 56 | Wyślij nam e-mail: info@weyer-gruppe.com

Techniczna / środowiskowa analiza due diligence

Operatorzy i inwestorzy

Usługi

Analiza środowiskowa due diligence: Identyfikacja i kwantyfikacja ryzyka, które może wynikać z działalności przedsiębiorstwa mającej znaczenie dla środowiska, np.:

 • badanie zgodności w zakresie ryzyka niezbędnych wydatków na ochronę środowiska (np. modernizacja w celu kontroli imisji)
 • ryzyko związane z odpowiedzialnością za „trwałe skażenie gruntu”
 • opracowanie zaleceń dotyczących zarządzania ryzykiem
 • kwestie zatwierdzania koncepcji działania w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem

Analiza techniczna due diligence: Gromadzenie informacji i ocena stanu i potencjału w odniesieniu do procesów tworzenia wartości dodanej (odniesienie do produkcji)

 • Stan techniczny procesów i instalacji produkcyjnych
 • Określenie stanu budynku i prognoza kosztów napraw i konserwacji
 • Zdolność produkcyjna i wykorzystanie instalacji technicznych
 • Efektywność przebiegów
 • Aspekty bezpieczeństwa
 • Ochrona przeciwpożarowa, ochrona przeciwwybuchowa
 • Specyfikacja i jakość produktu, zarządzanie jakością
 • Personel
 • Zalety i wady lokalizacyjne

Państwa korzyści

 • Ścisłe powiązanie technicznej / środowiskowej analizy due diligencez analizą finansową/prawną w zintegrowanych zespołach
 • Ukierunkowany przydział środków
 • Unikanie powielania pracy; zamiast tego, w niektórych obszarach, stosowanie nakładania się tematów w celu zwiększenia wiarygodności informacji
 • Połączona dokumentacja wyników w sensie pełnego przeglądu
 • Koordynacja treści w dobrze skoordynowanym interdyscyplinarnym zespole
 • Bez niekończących się pytań/list kontrolnych i podwójnego wysiłku

Nasz zespół

Zdjęcie pracownika Dr. Kai Steffens z BDO TUC GmbH und PROBIOTEC GmbH

Dr.-Ing. Kai Steffens

BDO Technik- und Umweltconsulting