• Zadzwoń do nas: +48 (0) 784 58 05 56 | Wyślij nam e-mail: info@weyer-gruppe.com

Rozporządzenie w sprawie ochrony przed awariami (dyrektywa Seveso III)

Projektanci i producenci

Odpowiednia bezpieczna odległość, raporty bezpieczeństwa, koncepcje zapobiegania awariom

Wypadki z udziałem substancji niebezpiecznych mogą mieć różne skutki. Oprócz kosztownych przerw w bieżącej działalności mogą powstać znaczne szkody materialne, osobowe i środowiskowe. Jednym z licznych przepisów dotyczących bezpiecznego obchodzenia się z substancjami niebezpiecznymi jest dyrektywa Seveso III (2012/18/UE)zasadniczo przeniesiona do prawa krajowego przez znowelizowane rozporządzenie w sprawie ochrony przed awariami. Tutaj można znaleźć aktualną wersję 12. BImSchV.

Rozporządzenie w sprawie ochrony przed awariami (Störfallverordnung) określa zakres jego stosowania oraz zakres wynikających z niego obowiązków dla operatorów instalacji poprzez progi ilościowe dla określonych substancji niebezpiecznych. Ważne są tu także wymogi prawa o substancjach niebezpiecznych i rozporządzenia CLP.

Wspieramy i doradzamy w zakresie realizacji obowiązków operatora.

Usługi

 • Kontrola możliwości zastosowania rozporządzenia w sprawie ochrony przed awariami
 • Tworzenie koncepcji zapobiegania awariom
 • Przygotowywanie raportów bezpieczeństwa
 • Tworzenie planów alarmowania i zapobiegania zagrożeniom
 • Przygotowanie analizy źródeł zagrożeń, zakładowych i środowiskowych, np. zgodnie z metodą HAZOP
 • Uwzględnienie ewentualnej ingerencji osób nieupoważnionych
 • Tworzenie i przegląd systemów zarządzania bezpieczeństwem
 • Porady dotyczące środków zapobiegania awariom lub ograniczania ich skutków
 • Ustalenie odpowiedniej bezpiecznej odległości
 • Wdrożenie § 50 BImSchG – ustalenie odpowiednich odległości wg KAS-18 zgodnie z danym zakresem zastosowania
 • Przygotowanie ekspertyz wg § 29a lub § 29b BImSchG
 • Wykonywanie analiz skutków awarii (pożar, wybuch, rozprzestrzenianie się substancji szkodliwych itp.) za pomocą różnych programów (EFFECTS, ProNuSs, modele VDI itp.)
 • Tworzenie broszur informacyjnych wg § 11 rozporządzenia w sprawie ochrony przed awariami (informacje publiczne)
 • Wyznaczenie zewnętrznych inspektorów ds. awarii
 • Realizacja seminariów i szkoleń wewnętrznych

Nasz zespół

Foto von Dagmar Renn der Weyer Ingenieurpartner

Dagmar Renn

weyer IngenieurPartner
Zdjęcie pracownika Frank Sutter z Weyer und Partner (Schweiz) AG

Frank Sutter

Weyer und Partner (Schweiz)
Zdjęcie autorstwa Dr. Gernoth Gamerith z As-U Gamerith-Weyer GmbH

Dr. Gernot Gamerith

As-U Gamerith Weyer
Foto von Klaus Woersdoerfer der Horst Weyer und Partner gmbh

Dr. Klaus Wörsdörfer

horst weyer und partner