• Zadzwoń do nas: +48 (0) 784 58 05 56 | Wyślij nam e-mail: info@weyer-gruppe.com

Rozporządzenie w sprawie ochrony przed awariami (dyrektywa Seveso III)

Projektanci i producenci

Odpowiednia bezpieczna odległość, raporty bezpieczeństwa, koncepcje zapobiegania awariom

Wypadki z udziałem substancji niebezpiecznych mogą mieć różne skutki. Oprócz kosztownych przerw w bieżącej działalności mogą powstać znaczne szkody materialne, osobowe i środowiskowe. Jednym z licznych przepisów dotyczących bezpiecznego obchodzenia się z substancjami niebezpiecznymi jest dyrektywa Seveso III (2012/18/UE)zasadniczo przeniesiona do prawa krajowego przez znowelizowane rozporządzenie w sprawie ochrony przed awariami. Tutaj można znaleźć aktualną wersję 12. BImSchV.

Rozporządzenie w sprawie ochrony przed awariami (Störfallverordnung) określa zakres jego stosowania oraz zakres wynikających z niego obowiązków dla operatorów instalacji poprzez progi ilościowe dla określonych substancji niebezpiecznych. Ważne są tu także wymogi prawa o substancjach niebezpiecznych i rozporządzenia CLP.

Wspieramy i doradzamy w zakresie realizacji obowiązków operatora.

Usługi

 • Kontrola możliwości zastosowania rozporządzenia w sprawie ochrony przed awariami
 • Tworzenie koncepcji zapobiegania awariom
 • Przygotowywanie raportów bezpieczeństwa
 • Tworzenie planów alarmowania i zapobiegania zagrożeniom
 • Przygotowanie analizy źródeł zagrożeń, zakładowych i środowiskowych, np. zgodnie z metodą HAZOP
 • Uwzględnienie ewentualnej ingerencji osób nieupoważnionych
 • Tworzenie i przegląd systemów zarządzania bezpieczeństwem
 • Porady dotyczące środków zapobiegania awariom lub ograniczania ich skutków
 • Ustalenie odpowiedniej bezpiecznej odległości
 • Wdrożenie § 50 BImSchG – ustalenie odpowiednich odległości wg KAS-18 zgodnie z danym zakresem zastosowania
 • Przygotowanie ekspertyz wg § 29a lub § 29b BImSchG
 • Wykonywanie analiz skutków awarii (pożar, wybuch, rozprzestrzenianie się substancji szkodliwych itp.) za pomocą różnych programów (EFFECTS, ProNuSs, modele VDI itp.)
 • Tworzenie broszur informacyjnych wg § 11 rozporządzenia w sprawie ochrony przed awariami (informacje publiczne)
 • Wyznaczenie zewnętrznych inspektorów ds. awarii
 • Realizacja seminariów i szkoleń wewnętrznych

Nasz zespół

Foto von Dagmar Renn der weyer IngenieurPartner GmbH

Dagmar Renn

weyer IngenieurPartner
Foto von Claude Kuhn der Weyer und Partner (Schweiz) AG

Claude Kuhn

Weyer und Partner (Schweiz)
Foto von Dr. Gernoth Gamerith der As-U Gamerith-Weyer GmbH

Dr. Gernot Gamerith

As-U Gamerith Weyer
Foto von Klaus Woersdoerfer der horst weyer und partner gmbh

Dr. Klaus Wörsdörfer

horst weyer und partner