• Zadzwoń do nas: +49 (0) 2421 - 69 09 10 | Wyślij nam e-mail: info@weyer-gruppe.com

Symulacja pieca

Operatorzy i inwestorzy

W procedurach, w których sterowanie procesem wymaga temperatury powyżej 300°C, osiągane są wartości graniczne dostępnych mediów grzewczych, dlatego też w większości przypadków muszą być stosowane piece opalane bezpośrednio. Jednym z istotnych warunków bezpiecznej pracy pieca jest zachowanie maksymalnej temperatury ścianki rury określonej w projekcie. To z kolei zależy od parametrów po stronie komory spalania, np. specyficznego obciążenia powierzchni grzewczej i geometrii płomienia, a także od parametrów procesu, np. przepustowości / natężenia przepływu.

Oprócz monitorowania metrologicznego pieca teoretyczna prognoza temperatury ścianek rur w różnych warunkach pracy pomaga zwiększyć zrozumienie procesu i tym samym bezpieczeństwo pieca. Do symulacji tego pieca dostępne są różne komercyjne narzędzia programowe, które są używane przez grupę weyer. Wyniki symulacji pieca mogą być następnie wykorzystane zarówno do oceny bezpieczeństwa pieca, jak i do jego optymalizacji eksploatacyjnej.

Usługi w zakresie symulacji pieca

  • Rejestracja geometrii pieca
  • Symulacja istniejących i nowych sposobów pracy
  • Optymalizacja punktu znamionowego pracy pieca
  • Wstępne planowanie modyfikacji, odrzutu i zmian produktów
  • Dokumentacja niezależna od producenta
  • Kontrola pieca na miejscu
weyer spezial: Symulacja pieca

W procesach, w których sterowanie procesem wymaga wysokich temperatur (> 300 °C), stosuje się zazwyczaj piece bezpośrednio wypalane. Rozróżnia się między piecami procesowymi a rafineryjnymi. Najbardziej rozpowszechnione są piece rafineryjne, które są wykorzystywane do ogrzewania lub odparowywania węglowodorów. W typowej rafinerii znajduje się około 20 różnych pieca…

Pobierz weyer spezial tutaj
weyer spezial zum Thema Ofensimulation

Nasz zespół

Platzhalter Mitarbeiterfotos

Dr. Florian Merkel

horst weyer und partner
Foto von Andrzej Kedziora der Weyer Polska Sp. z.o.o.

Andrzej Kędziora

Weyer Polska Sp. z o. o.

Datenschutzeinstellungen

Wenn Sie unsere Website besuchen, kann sie Informationen über Ihren Browser aus bestimmten Diensten speichern, in der Regel in Form von Cookies. Hier können Sie Ihre Datenschutzeinstellungen ändern. Es ist zu beachten, dass das Blockieren einiger Arten von Cookies Ihre Erfahrungen auf unserer Website und die von uns angebotenen Dienste beeinträchtigen kann.

Aus Performance- und Sicherheitsgründen verwenden wir Cloudflare.
erforderliche Cookies

Klicken Sie hier, um den Tracking-Code von Google Analytics zu aktivieren/deaktivieren.

Klicken Sie hier, um Google Maps zu aktivieren/deaktivieren.

Klicken Sie hier, um Videoeinbettungen zu aktivieren/deaktivieren.


Unsere Website verwendet Cookies, hauptsächlich von Drittanbietern. Definieren Sie Ihre Datenschutzeinstellungen und/oder stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.