• Zadzwoń do nas: +48 (0) 784 58 05 56 | Wyślij nam e-mail: info@weyer-gruppe.com

Usługi świadczone przez osoby kompetentne w zakresie systemów ciśnieniowych

Operatorzy i inwestorzy

Urządzenia robocze i systemy ciśnieniowe wymagające nadzoru w rozumieniu BetrSichV i ProdSG, takie jak proste instalacje sprężonego powietrza lub złożone systemy inżynierii procesowej składające się z kilku zbiorników ciśnieniowych, kotłów parowych lub rurociągów, muszą być eksploatowane w taki sposób, aby zagwarantowane było bezpieczeństwo i ochrona pracowników. Wymagania dotyczące eksploatacji i kontroli tych systemów/urządzeń roboczych wymagających nadzoru zawarte są w Rozporządzeniu w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy (BetrSichV). Odpowiedzialność użytkownika rozpoczyna się już w momencie zakupu urządzeń ciśnieniowych. W Europie dyrektywa w sprawie urządzeń ciśnieniowych 2014/64/UE (PED) reguluje wymagania dotyczące urządzeń ciśnieniowych i jest wdrożona w Niemczech w 14. ProdSV.

PED ma zastosowanie do projektowania, wytwarzania i oceny zgodności urządzeń ciśnieniowych i zespołów. Aby spełnić podstawowe wymagania bezpieczeństwa z załącznika I dyrektywy 2014/64/UE, w grę wchodzi kilka zbiorów przepisów (np. AD 2000, DIN EN 13445, DIN EN 13480), w których obszernie i szczegółowo opisano obliczanie, produkcję i badanie urządzeń ciśnieniowych. Zasadniczo operatorzy mają za zadanie zdefiniowanie urządzeń ciśnieniowych, przeprowadzenie oceny ryzyka i określenie wynikających z tego częstotliwości kontroli oraz obowiązków w zakresie kontroli.

Usługi w zakresie zakupu urządzeń ciśnieniowych:

 • Określenie odpowiedzialności producenta w rozumieniu dyrektywy w sprawie urządzeń ciśnieniowych
 • Określenie specyfikacji zamówienia, również w odniesieniu do wynikających z niej cykli badań
 • Zapoznaj się z wymaganymi kwalifikacjami firm produkcyjnych.
 • Przegląd stażu i wyboru modułów
 • Sprawdzanie wymaganych dokumentów spawalniczych przed rozpoczęciem produkcji.
 • Przegląd zdefiniowanego zakresu inspekcji i planu inspekcji (ITP)
 • Wsparcie produkcji i realizacja kontroli okresowych
 • Ocena zgodności (deklaracja zgodności) i przegląd dokumentacji producenta
 • Przeprowadzanie badań odbiorczych, ocena świadectw badań i towarzyszących im prób ciśnieniowych u producenta

Usługi w zakresie prowadzenia zakładów poligraficznych:

 • Określenie obowiązków w zakresie kontroli i maksymalnych okresów kontroli okresowych zgodnie z załącznikiem II sekcja 4 do konwencji BetrSichV (na podstawie istniejących ocen ryzyka).
 • Przygotowanie oceny ryzyka zgodnie z TRBS 1111 i 2141
 • Przygotowanie programów badań dla rurociągów wymagających kontroli (cel: badanie rurociągów powierzonych ZÜS przez kompetentne osoby)
 • Badania wstępne i okresowe (zewnętrzne, wewnętrzne i wytrzymałościowe) urządzeń ciśnieniowych.

Grupa weyer posiada własne wykwalifikowane osoby zgodnie z załącznikiem II, sekcja 4, nr 3 BetrSichV i może przeprowadzać testy dla urządzeń roboczych, systemów ciśnieniowych wymagających monitorowania oraz części systemów, które podlegają odpowiedzialności testowej wykwalifikowanej osoby.

Nasz zespół

Iyad Abou Alfadel

horst weyer und partner