• Zadzwoń do nas: +49 (0) 2421 - 69 09 10 | Wyślij nam e-mail: info@weyer-gruppe.com

Ocena ryzyka (GBU) zgodnie z BetrSichV / AM-VO

Projektanci i producenci

Pracodawca musi w ramach oceny ryzyka (GBU) zgodnie z niemiecką ustawą o bezpieczeństwie i higienie pracy lub ewaluacją zgodnie z austriacką ustawą o ochrony pracowników (ASchG) (zob. też Bezpieczeństwo pracy) przeprowadzić również ocenę odpowiednich zagrożeń stwarzanych przez dostępny sprzęt roboczy. Niemieckie rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa pracy (BetrSichV) lub austriackie rozporządzenie w sprawie sprzętu roboczego (AM-VO) określają wymagania dotyczące oceny ryzyka (GBU) sprzętu roboczego.

Występujące zagrożenia należy ocenić przed użyciem sprzętu roboczego – najlepiej w fazie planowania przed zakupem – oraz określić konieczne i odpowiednie środki ochronne.

Ocena musi uwzględniać wszystkie zagrożenia, które mogą wynikać z użytkowania sprzętu roboczego. Należy uwzględnić tu sam sprzęt roboczy, jak również środowisko pracy, przedmioty, przy których się pracuje, oraz ergonomiczne związki między nimi, które tworzą miejsce pracy. Szczególną uwagę należy zwrócić na możliwe do przewidzenia zakłócenia w funkcjonowaniu oraz na stosowanie aktualnego stanu wiedzy technicznej. Ponadto należy zbadać aspekty związane z możliwością manipulowania sprzętem roboczym, stresem psychicznym i zagrożeniami podczas prac konserwacyjnych. Wreszcie w ocenie ryzyka należy uwzględnić ustalenia dotyczące wypadków przy pracy.

W zależności od wymagań i obowiązków wynikających z niemieckiego rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa pracy (BetrSichV) lub austriackiego rozporządzenia w sprawie sprzętu roboczego (AM-VO) kontrole muszą być przeprowadzane w regularnych odstępach czasu. Specjalnym przepisom i kontrolom przeprowadzanym przez kompetentne osoby lub zatwierdzony organ kontroli podlegają w szczególności instalacje wymagające monitorowania (np. urządzenia ciśnieniowe, instalacje w przestrzeniach zagrożonych wybuchem). Grupa weyer wspiera Państwa swoim wieloletnim doświadczeniem w przygotowywaniu oceny ryzyka (GBU) według BetrSichV/AM-VO.

Usługi

Nasz zespół

Foto von Dr. Gernoth Gamerith der As-U Gamerith-Weyer GmbH

Dr. Gernoth Gamerith

As-U Gamerith Weyer
Foto von Claude Kuhn der Weyer und Partner (Schweiz) AG

Claude Kuhn

Weyer und Partner (Schweiz)
Foto von Klaus Woersdoerfer der horst weyer und partner gmbh

Dr. Klaus Wörsdörfer

horst weyer und partner
Foto von Tobias Brandes der weyer IngenieurPartner GmbH

Tobias Brandes

weyer IngenieurPartner

Erwin Jörgens

horst weyer und partner
Foto von Felix Kalienke der horst weyer und partner gmbh

Felix Kalienke

horst weyer und partner

Datenschutzeinstellungen

Wenn Sie unsere Website besuchen, kann sie Informationen über Ihren Browser aus bestimmten Diensten speichern, in der Regel in Form von Cookies. Hier können Sie Ihre Datenschutzeinstellungen ändern. Es ist zu beachten, dass das Blockieren einiger Arten von Cookies Ihre Erfahrungen auf unserer Website und die von uns angebotenen Dienste beeinträchtigen kann.

Aus Performance- und Sicherheitsgründen verwenden wir Cloudflare.
erforderliche Cookies

Klicken Sie hier, um den Tracking-Code von Google Analytics zu aktivieren/deaktivieren.

Klicken Sie hier, um Google Maps zu aktivieren/deaktivieren.

Klicken Sie hier, um Videoeinbettungen zu aktivieren/deaktivieren.


Unsere Website verwendet Cookies, hauptsächlich von Drittanbietern. Definieren Sie Ihre Datenschutzeinstellungen und/oder stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.