• Zadzwoń do nas: +48 (0) 784 58 05 56 | Wyślij nam e-mail: info@weyer-gruppe.com

Symulacja sieci rurociągów

Operatorzy i inwestorzy

Sieci rurociągów znajdują się tam, gdzie kilku częściom instalacji produkcyjnych udostępniane mają być zasoby eksploatacyjne, takie jak para grzewcza, woda chłodząca, solanka chłodząca lub woda zimna itp. Odbiorcy materiałów eksploatacyjnych otrzymują następnie odpowiednie materiały eksploatacyjne ze wspólnej sieci.

Również strumienie spalin lub powietrza wylotowego są często zbierane z kilku części i obszarów instalacji za pomocą sieci rurociągów, a następnie wprowadzane do systemu oczyszczania.

W poszczególnych odgałęzieniach takich systemów rurociągowych występują różne przepływy objętościowe, które generują pewną stratę ciśnienia w całym rurociągu. Dopóki przepływy objętościowe są stałe, panuje równowaga w całym systemie.

Jeśli jednak w jednym punkcie nastąpi zauważalna zmiana, np. nagłe pobranie większej ilości wody chłodzącej z sieci wodociągowej wody chłodzącej, to w tym punkcie następuje odpowiednia zmiana ciśnienia. Ponieważ wszystkie rurociągi są ze sobą połączone, ta zmiana ciśnienia ma również wpływ na całą sieć rurociągów. Może się zdarzyć, że wymiennik ciepła znajdujący się na wysokim poziomie w instalacji nie jest już wystarczająco zaopatrywany w wodę chłodzącą ze względu na spadek ciśnienia.

Z drugiej strony w istniejących systemach powietrza wylotowego mogą wystąpić niepożądane skutki, np. w przypadku podłączenia dodatkowych dużych zbiorników magazynowych. Zwłaszcza w szczycie sezonu letniego i przy obciążeniu zbiorników surowcem za pomocą cystern samochodowych wyparty ze zbiornika przepływ objętościowy może być tak duży, że istniejący przewód powietrza wylotowego generuje stratę ciśnienia, która powoduje zadziałanie zabezpieczenia nadciśnieniowego zbiornika. W związku z tym, w zależności od przechowywanego medium, do atmosfery mogą następnie wydostać się bardzo niepożądane substancje.

Opisane przypadki pokazują, że każda rozbudowa i/lub zwiększenie wydajności instalacji procesowej może prowadzić do znacznych wpływów na instalacje pomocnicze, takie jak systemy powietrza wylotowego lub systemy materiałów eksploatacyjnych. Skutki te mogą mieć wpływ na sąsiednie obszary instalacji i prowadzić do znacznych zakłóceń eksploatacyjnych w procesie.

W celu uzyskania wcześniejszej wiedzy o tym, jak ingerencja wpłynie na istniejącą sieć, przydatna jest symulacja. Nowoczesne systemy są w stanie odwzorować sieć rurociągów. W tym celu poszczególne rurociągi sieci muszą być następnie skonfigurowane w systemie i połączone ze sobą. Podobnie można definiować i dodawać armaturę, taką jak zawory, generatory ciśnienia itp.

Korzystając z wewnętrznej bazy danych substancji, można następnie wstępnie wybrać komponenty, które znajdują się w sieci rurociągów. Ogólnie określane są wówczas parametry procesowe.

Za pomocą symulacji można zidentyfikować słabe punkty systemu i określić środki zaradcze.

Usługi

  • Rejestracja sieci rurociągów na podstawie istniejących planów i izometrii z przeniesieniem do programu symulacyjnego
  • Symulacja istniejących i nowych sposobów pracy
  • Określanie indywidualnych przepływów objętościowych i strat ciśnienia w systemie
  • Identyfikacja słabych punktów
  • Opracowanie możliwych dostosowań w sieci rurociągów

Nasz zespół

Foto von Manfred Wientjes der Horst Weyer und Partner gmbh

Dr. Florian Merkel

horst weyer und partner