• Zadzwoń do nas: +48 (0) 784 58 05 56 | Wyślij nam e-mail: info@weyer-gruppe.com

Rurociągi

Operatorzy i inwestorzy

Czy planują Państwo modyfikację sposobu eksploatacji rurociągu, zmianę mediów, budowę nowego mostu nad akwenem wodnym lub budowę nowych odcinków rurociągu? Zmiany dotyczące rurociągów dalekosiężnych wymagają zazwyczaj szeroko zakrojonych procedur zatwierdzania planów, wydawania pozwoleń na budowę lub powiadamiania zgodnie z wymogami UVPG (ustawy o ocenie oddziaływania na środowisko) lub rozporządzenia w sprawie rurociągów. Zmianom w istniejących rurociągach towarzyszy zwykle duży wysiłek w zakresie planowania oraz potrzeba koordynacji zarówno po stronie zaangażowanych organów, jak i po stronie planowania. Weyer Group może pochwalić się dużą liczbą pomyślnie zatwierdzonych projektów rurociągów w ostatnich latach, które nadzorowała od pomysłu do pomyślnego zatwierdzenia. Dostosowując się do Państwa specyficznych potrzeb, oferujemy Państwu indywidualne rozwiązania w zakresie procedur zatwierdzania w dziedzinie rurociągów i wspieramy Państwa od przygotowania dokumentów i ekspertyz do monitorowania całej procedury zatwierdzania.

Nasze usługi

Czy wiesz na pewno, czy Twoja obecna eksploatacja rurociągu jest nadal zgodna z istniejącymi pozwoleniami? Porównujemy docelowy/rzeczywisty stan istniejących pozwoleń dla Państwa rurociągów i przedstawiamy konkretne zalecenia dotyczące działań. Zalecenia do działania mogą dotyczyć np. dostosowania dokumentów wewnętrznych lub zewnętrznych lub konieczności dostosowania sytuacji związanej z pozwoleniem. W ramach analizy ryzyka, możliwe zalety i wady są porównywane z konkretnymi zaleceniami dotyczącymi działań.

Pomimo wszystkich podejść do deregulacji, często zmieniające się podstawy prawne wymagają obszernej, szczegółowej wiedzy. W zależności od długości i wymiarów rurociągu oraz transportowanego medium, zmiany w istniejących rurociągach muszą zostać zgłoszone lub wymagają zatwierdzenia projektu zgodnie z UVPG. W przypadku przekroczenia cieków wodnych lub przebiegu rurociągu w obszarze obwałowania cieków wodnych konieczne jest zintegrowanie dalszych wniosków o zatwierdzenie zgodnie z WHG, LWG itp. W niektórych przypadkach konieczne może być również przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko. Udzielamy kompetentnych porad dotyczących rodzaju postępowania, przedmiotu wniosku, zakresu wniosku i wymaganych ekspertyz oraz wspieramy Państwa w kontaktach z urzędami.

Modyfikacjom istniejących rurociągów towarzyszą zwykle duże nakłady na planowanie i potrzeba koordynacji zarówno na poziomie władz gminnych i powiatowych, jak i po stronie planowania. W procesie przygotowywania wniosku o pozwolenie należy skoordynować działania uczestników projektu, takich jak operatorzy/właściciele rurociągów i planiści. Ponadto konieczna jest koordynacja z władzami i ekspertami uznanymi przez TRFL, jak również przygotowanie dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania przez władze. Ważne jest dla nas, aby odpowiednio wcześnie rozpoznać zbliżające się zakłócenia lub opóźnienia i w ten sposób zaoszczędzić Państwa czas i pieniądze. Dostosowując się do Państwa specyficznych potrzeb, oferujemy Państwu indywidualne rozwiązania w zakresie procedur homologacyjnych w dziedzinie rurociągów. Wspieramy Państwa począwszy od przygotowania dokumentów i ekspertyz, aż po nadzór nad całą procedurą zatwierdzania i koordynację wszystkich uczestników projektu.

Weyer Group może pochwalić się dużą liczbą pomyślnie zatwierdzonych projektów rurociągów w ostatnich latach, które były zarządzane od pomysłu do pomyślnego zatwierdzenia. Przygotowujemy dla Państwa wszystkie niezbędne dokumenty zatwierdzające lub zgłoszeniowe oraz ekspertyzy lub dokumenty specjalne (np. oceny oddziaływania na środowisko, dokumenty dotyczące ochrony przeciwwybuchowej, prognozy emisji hałasu, ekspertyzy dotyczące ochrony wód i gleby itp. Sprawdzamy również przygotowane przez Ciebie dokumenty aplikacyjne pod kątem kompletności i wiarygodności. Może to przyspieszyć procedurę.

W zakresie ocen oddziaływania na środowisko możemy również korzystać z wieloletniego doświadczenia w przygotowywaniu opracowań. W razie potrzeby przygotujemy dla Państwa niezbędne oceny oddziaływania na środowisko lub wstępne oceny poszczególnych przypadków (screening).

W razie potrzeby przygotowujemy również niezbędne wnioski wodnoprawne dotyczące przekraczania zbiorników wodnych, stosowania pasów nadbrzeżnych lub przekraczania terenów zalewowych.

Z reguły wnioskodawca otrzymuje projekt zawiadomienia o zatwierdzeniu w celu zgłoszenia uwag. Powinno to być intensywnie zbadane przez wnioskodawcę. Chętnie udzielimy Państwu wsparcia w tej analizie. Jeśli natrafimy na niekorzystne dla Państwa przedsiębiorstwa przepisy (dodatkowe), doradzimy Państwu, jak koordynować działania z urzędami lub jak najrozsądniej technicznie i ekonomicznie je zrealizować.

W przypadku rurociągów dalekosiężnych operator musi corocznie przygotowywać i aktualizować dokumentację zbiorczą zgodnie z § 4 ust. 2 RohrFLtgV. Ta kompleksowa dokumentacja musi zawierać wszystkie istotne cechy rurociągu i jego eksploatacji mające wpływ na bezpieczeństwo. Chętnie przygotujemy lub wesprzemy Państwa w przygotowaniu dokumentacji zbiorczej. Ponadto sprawdzamy przygotowane przez Państwa dokumenty pod kątem kompletności i wiarygodności.

Państwa korzyści

  • Kompetentne wsparcie w procedurze zatwierdzania
  • Kilkuletnie doświadczenie we współpracy z urzędami i ekspertami
  • Przygotowanie i koordynacja ekspertyz i dokumentów technicznych
  • Przygotowanie wniosków/zgłoszeń i ekspertyz z jednego źródła
  • Przyspieszenie procedury
  • Odciążenie własnych pracowników poprzez skrócenie czasu pracy w firmie w związku z przetwarzaniem zewnętrznym
  • Oszczędność czasu i kosztów dzięki kompetentnemu i dostosowanemu do projektu doradztwu
  • Wsparcie do czasu ostatecznego wdrożenia pozwolenia

Nasz zespół

Foto von Andrea Esser der Probiotec

Andrea Esser

PROBIOTEC GmbH