• Zadzwoń do nas: +48 (0) 784 58 05 56 | Wyślij nam e-mail: info@weyer-gruppe.com

Trwałe skażenia gruntu i zarządzanie powierzchnią

Operatorzy i inwestorzy

Odpowiedzialny rozwój portfolio, udostępnianie gruntów budowlanych, działalność finansowa banków i inwestorów dostarczających kapitału podwyższonego ryzyka lub fuzje/nabycia przedsiębiorstw w coraz większym stopniu wymagają krytycznej analizy ryzyka, które może wynikać z zanieczyszczenia gleby i wód gruntowych.

Usługi

 • Sprzężona analiza ekonomicznych i ekologicznych efektów środków zarządzania gruntami w biznesplanach projektów
 • Badania wykonalności w odniesieniu do rewitalizacji gruntów
 • Ocena ryzyka środowiskowego (identyfikacja i kwantyfikacja ryzyka, które może wynikać z działalności przedsiębiorstwa mającej znaczenie dla środowiska)
 • Oceny ryzyka związanego ze skażeniem gruntu
 • Krótkie analizy skażenia gruntu i jego ocena
 • Kontrola wiarygodności ekspertyz dotyczących skażenia gruntu (słowo kluczowe: „2. opinia”)
 • Prognozy kosztów rozbiórki i rekultywacji
 • Systemy zarządzania służące do rejestrowania ogólnej sytuacji w zakresie ryzyka w portfolio
 • Doradztwo w zakresie warunków ramowych zarządzania gruntami (organizacyjnych i podatkowych)

Państwa korzyści

 • Bezpieczeństwo transakcji związanych z nieruchomościami gruntowymi
 • Ścisłe powiązanie oceny technicznej z oceną prawną i ekonomiczną ryzyka związanego ze skażeniem gruntu oraz (potencjalnych) obowiązków w zakresie rekultywacji
 • Systematyczne i zorientowane na praktykę prognozy kosztów w obliczaniu scenariuszy
 • Zintegrowana i skwantyfikowana ocena ryzyka
 • Druga opinia w sprawie konieczności przeprowadzenia badań i działań naprawczych oraz przebiegu długotrwałego oczyszczania wód gruntowych itp.
weyer spezial: zarządzanie powierzchnią

Zarządzanie gruntami coraz częściej prezentuje się jako ogniwo łączące rozwój urbanistyczny, zarządzanie nieruchomościami komunalnymi, rozwój działalności gospodarczej i ochronę środowiska. Dlatego też oferujemy klientom publicznym i prywatnym usługi począwszy od zarządzania zanieczyszczonymi terenami, poprzez analizy kosztów i korzyści gospodarczych, aż po doradztwo w zakresie planowania (miejskiego i regionalnego)…

Pobierz weyer spezial tutaj
weyer spezial zum Thema Flächenmanagement

Nasz zespół

Zdjęcie pracownika Dr. Kai Steffens z BDO TUC GmbH und PROBIOTEC GmbH

Dr.-Ing. Kai Steffens

BDO Technik und Umweltconsulting
Michael_Plenz

Michael Plenz

PROBIOTEC
Ralf_Lehmann

Ralf Lehmann

PROBIOTEC