• Zadzwoń do nas: +48 (0) 784 58 05 56 | Wyślij nam e-mail: info@weyer-gruppe.com

Bezpieczeństwo pracowników i ochrona zdrowia

Projektanci i producenci

Pomimo całego postępu technicznego zdrowi i zmotywowani pracownicy są decydującym czynnikiem dla skutecznego i zrównoważonego zarządzania przedsiębiorstwem. Istotną częścią tego jest bezpieczeństwo pracowników i ochrona zdrowia. Pracodawcy, operatorzy i inwestorzy są zobowiązani na podstawie przepisów dotyczących bezpieczeństwa pracy (§ 5 niemieckiej ustawyo bezpieczeństwie i higienie pracy (ArbSchG) lub § 4 austriackiej ustawy o ochronie pracowników (ASchG)) do tego, aby za pomocą oceny ryzyka rejestrować i oceniać wszystkie zagrożenia w miejscu pracy spowodowane przez sprzęt roboczy i czynności oraz w razie potrzeby sporządzać na ich podstawie instrukcje zakładowe. Należy określić środki ochronne i regularnie sprawdzać ich skuteczność: jeżeli cele w zakresie ochrony nie będą jeszcze osiągnięte, środki ochronne należy dostosować do bezpieczeństwa pracowników i ochrony zdrowia, a następnie ponownie przeanalizować.

Efektem tego jest wymagany proces ciągłego doskonalenia w zakresie bezpieczeństwa pracy. W firmie należy wdrożyć i dalej rozwijać niezbędne procesy, takie jak cykl kontroli PDCA (Plan-Do-Check-Act).

W ocenie ryzyka uwzględniany jest także sprzęt roboczy (patrz ocena ryzyka). W zależności od wymagań i obowiązków prawnych wynikających z niemieckiego rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa pracy (BetrSichV) lub austriackiego rozporządzenia w sprawie sprzętu roboczego (AM-VO) kontrole muszą być przeprowadzane w regularnych odstępach czasu. W szczególności instalacje w Niemczech, które wymagają monitorowania, podlegają szczególnym regulacjom zgodnie z BetrSichV dotyczącym kontroli przeprowadzanych przez właściwe osoby lub zatwierdzone organy kontroli (ZÜS).

Usługi

  • Wsparcie związane z bezpieczeństwem technicznym zgodnie z§ 6 ASiG (DE) lub przez pełnomocnika ds. bezpieczeństwa (AT)
  • Wyznaczenie koordynatora ds. bezpieczeństwa pracowników i ochrony zdrowia według rozporządzenia w sprawie placów budowy (Baustellenverordnung)
  • Przeprowadzanie oceny ryzyka zgodnie z ArbSchG lub ASChG, BetrSichV lub AM-VO, GefStoffV
  • Wprowadzenie systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (np. ISO 45001, OHSAS 18001, SCC)
  • Doradztwo w zakresie zarządzania ryzykiem zgodnie z ISO 31000
  • Sprawdzanie zgodności z wymogami prawnymi w zakresie bezpieczeństwa pracowników i ochrony zdrowia (Legal Compliance Assessment)
  • Tworzenie koncepcji bezpieczeństwa, oceny ryzyka i instrukcji zakładowych lub instrukcji montażu
weyer spezial: Bezpieczeństwo przemysłowe

Kompleksowa ochrona bezpieczeństwa i higieny pracy ma kluczowe znaczenie dla utrzymania i promowania siły roboczej. Pomimo całego postępu technicznego zdrowi i zmotywowani pracownicy są decydującym czynnikiem dla skutecznego i zrównoważonego zarządzania przedsiębiorstwem. Tu również znajdują się podstawy do kompleksowego zarządzania ryzykiem…

Pobierz weyer spezial tutaj
weyer spezial zum Thema Arbeitsschutz

Nasz zespół

Zdjęcie autorstwa Dr. Gernoth Gamerith z As-U Gamerith-Weyer GmbH

Dr. Gernot Gamerith

As-U Gamerith Weyer
Zdjęcie pracownika Frank Sutter z Weyer und Partner (Schweiz) AG

Frank Sutter

Weyer und Partner (Schweiz)
Zdjęcie Felix Kalienke z horst weyer und partner gmbh

Felix Kalienke

horst weyer und partner