• Zadzwoń do nas: +48 (0) 784 58 05 56 | Wyślij nam e-mail: info@weyer-gruppe.com

Zarządzanie energią (ISO 50001)

Operatorzy i inwestorzy

W ostatnich latach stale rosły zarówno ceny energii, jak i wymagania prawne stawiane przedsiębiorstwom w obszarze energetyki, dotyczące realizacji krajowych i międzynarodowych celów klimatycznych. Dlatego też coraz więcej firm koncentruje się na temacie zarządzania energią. Z jednej strony, oszczędne i wydajne wykorzystanie energii jest niezbędne do spełnienia wymogów prawnych, ale z drugiej strony, stwarza również możliwości dla firm do zmniejszenia kosztów energii i skorzystania z innych bodźców ekonomicznych. Systemy zarządzania energią zgodne z normą DIN EN ISO 50001 oferują kompleksowe podejście.

Norma DIN EN ISO 50001 określa wytyczne i wymagania dotyczące systemu zarządzania energią (EnMS) dla organizacji i firm. Celem takiego systemu jest ciągła poprawa wyników związanych z energią, które odnoszą się do wykorzystania energii, zużycia energii i efektywności energetycznej. W tym kontekście, zarządzanie energią obejmuje wszystkie poziomy i obszary przedsiębiorstwa.

Systematyczne zarządzanie energią definiuje politykę energetyczną, wyznacza cele i ustanawia procesy służące ich osiągnięciu. W oparciu o badanie przepływu energii w przedsiębiorstwie, identyfikuje się te nakłady energii, które w znaczący sposób przyczyniają się do zużycia energii i/lub oferują znaczący potencjał poprawy. Z oceny energetycznej wynikają środki techniczne i procesy, które umożliwiają poprawę wydajności związanej z energią.

Po wprowadzeniu standardu w 2011 roku, w 2018 roku została opublikowana jego znowelizowana wersja, która stanowi podstawę do przeprowadzania corocznych audytów. Wraz z nowelizacją, norma została dostosowana do tzw. „Struktury Wysokiego Poziomu”, dzięki czemu normy dotyczące systemów zarządzania jakością (ISO 9001), środowiskiem (ISO 14001) i energią (EnMS) mają teraz tę samą strukturę i wykorzystują to samo słownictwo. Ułatwia to połączenie systemów w jeden zintegrowany system zarządzania. Liczne centralne dokumenty i procesy, które zostały już ustanowione w zarządzaniu jakością i/lub środowiskiem, mogą być również przeniesione lub rozszerzone na aspekt zarządzania energią przy niewielkim dodatkowym wysiłku.

Certyfikacja musi być przeprowadzona przez niezależny, akredytowany organ. Jednostki zatwierdzone w Niemczech są akredytowane przez Niemiecką Jednostkę Akredytacyjną (DAkkS).

Jednostka certyfikująca w trakcie regularnych audytów sprawdza realizację wymagań normy w zakresie zarządzania energią oraz rozwój wydajności energetycznej. Po pozytywnym przejściu audytu certyfikacyjnego wydawany jest certyfikat. Zwykle jest ono ważne przez trzy lata, ale podlega przeglądowi w ramach corocznych audytów nadzoru.

Zwiększanie efektywności energetycznej poprzez efektywny system EnMS pozwala oszczędzać energię, a tym samym koszty, chronić środowisko i klimat poprzez niższą emisję CO2, a tym samym przyczynia się do zabezpieczenia przyszłości firmy. Informacje na temat dopuszczalnych emisji CO2 oraz krajowegoi europejskiego handlu emisjami można znaleźć tutaj.

Certyfikacja zgodnie z DIN EN ISO 50001:2018 jest zasadniczo dobrowolna dla przedsiębiorstw, nie ma obowiązku certyfikacji. Certyfikowany system zarządzania energią jest jednak warunkiem wstępnym dla ulg dla przedsiębiorstw energochłonnych w odniesieniu do podziału EEG w ramach specjalnego systemu rekompensat (BesAR), jak również dla zwrotu podatków od energii elektrycznej i energii w ramach rozporządzenia w sprawie systemu efektywności rekompensat szczytowych (SpaEfV). Ponadto, system zarządzania energią zwalnia przedsiębiorstwa nie będące MŚP z obowiązku regularnego przeprowadzania audytów energetycznych zgodnie z normą DIN EN 16247-1.

Usługi

  • Przegląd poprzedniej dokumentacji pod kątem zgodności z DIN EN ISO 50001
  • Przygotowanie wymaganych dokumentów i zapisów
  • Analiza i przygotowanie danych dotyczących energii
  • Ocena energetyczna i wskaźniki energetyczne
  • Wsparcie w zakresie identyfikacji, wdrażania i oceny środków
  • Przeprowadzanie audytów wewnętrznych i przygotowywanie audytów zewnętrznych
  • Kompleksowe wsparcie systemu zarządzania energią jako zewnętrzny przedstawiciel ds. zarządzania energią (EnMB)

Wspólnie z Państwem chętnie opracujemy indywidualną ofertę dotyczącą tego, w jaki sposób i w jakim zakresie możemy Państwa wesprzeć we wprowadzeniu i utrzymaniu systemu zarządzania energią.

weyer special: System zarządzania energią / audyt energetyczny

Rosnące koszty energii i ograniczone zasoby stanowią dla wielu firm decydujący czynnik konkurencyjny. Systemy zarządzania energią (EnMS) zgodnie z normą ISO 50001 i audyty energetyczne zgodnie z normą DIN 16247-1 są właściwym podejściem do identyfikacji potencjalnych oszczędności i podejmowania działań mających na celu zapewnienie bardziej efektywnego wykorzystania energii. …

Pobierz weyer spezial tutaj
weyer spezial zum Thema Energiemanagementsystem und Energieaudit

Nasz zespół

Zdjęcie pracownika Dr. Kai Steffens z BDO TUC GmbH und PROBIOTEC GmbH

Dr. Kai Steffens

BDO Technik- und Umweltconsulting
Michael_Plenz

Michael Plenz

PROBIOTEC
Foto von Konstantin Pientka der Probiotec

Konstantin Pientka

PROBIOTEC