• Zadzwoń do nas: +48 (0) 784 58 05 56 | Wyślij nam e-mail: info@weyer-gruppe.com

Handel uprawnieniami do emisji – przygotowywanie wniosków o pozwolenie i przydział

Operatorzy i inwestorzy

Od początku 2005 r. europejski system handlu uprawnieniami do emisji rejestruje emisje z instalacji sektora energetycznego, przemysłu energochłonnego, a od połowy 2009 r. także od operatorów transportu lotniczego. Celem jest efektywna kosztowo redukcja emisji gazów cieplarnianych zgodnie z zasadą cap (górna granica) & trade (handel). Elementarne podstawy prawne dla trwającego obecnie 3. okresu handlowego 2013–2020 to m.in. ustawa o handlu emisjami gazów cieplarnianych (TEHG) i rozporządzenie w sprawie przydziału uprawnień do emisji gazów cieplarnianych (ZuV 2020). Od 2021 roku rozpocznie się 4. okres handlowy, który będzie trwał do 2030 r. włącznie. Grupa weyer doradza w zakresie handlu emisjami oraz przygotowania wniosków o zatwierdzenie i przydział uprawnień na poszczególne okresy handlowe.

Podsumowaliśmy tutaj najważniejsze zmiany:

Zmiana z 3. na 4. okres handlowy

3. okres handlowy 4. okres handlowy
8-letni okres handlowy 10-letni okres handlowy
Liniowy współczynnik redukcji: 1,74% rocznie Liniowy współczynnik redukcji: 2,2% rocznie
Przydział uprawnień jest ustalany na początku okresu handlowego Przydział uprawnień następuje w dwóch okresach pięcioletnich (2021–2025 i 2026–2030) i jest ustalany na początku danego okresu przydziału uprawnień
Jednolite wartości emisji obowiązują dla całego okresu handlowego Wartości emisji są aktualizowane dla każdego okresu przydziału uprawnień

Bezpłatny przydział uprawnień zmniejsza się z 80% obliczonego przydziału uprawnień w 2013 roku do 30% w 2020 roku. Wyjątek:

  • Nie ma redukcji dla sektorów narażonych na ryzyko CL (100% obliczonego przydziału uprawnień bezpłatnie)

Bezpłatny przydział uprawnień zmniejsza się z 30% obliczonego przydziału uprawnień w latach 2021–2026 do 0% w 2030 roku. Wyjątki:

  • Nie ma redukcji dla sektorów narażonych na ryzyko CL (100% obliczonego przydziału uprawnień bezpłatnie)
  • W przypadku ciepła przesyłanego na odległość zachowany jest stały poziom 30% bezpłatnego przydziału do 2030 r.

Przydział uprawnień zmienia się w ciągu okresu handlowego:

  • Po fizycznej zmianie spowodowanej „znaczącą zmianą w wydajności”, wartość progowa: 10%, wzrost lub spadek
  • Niezależnie od fizycznej zmiany redukcja spowodowana „częściowym zaprzestaniem pracy”, wartość progowa: 50%

Przydział uprawnień zmienia się w ciągu okresu przydziału:

  • Niezależnie od fizycznej zmiany wynikającej wyłącznie ze „zmian w produkcji”, wartość progowa: 15% spadek lub wzrost

(Szczegóły dotyczące dostosowania przydziału uprawnień muszą jeszcze zostać określone przez UE.)

Ilość bezpłatnych uprawnień do emisji przydzielanych instalacjom przemysłowym (producentom nieenergetycznym) jest ograniczona do historycznego udziału emisji z instalacji przemysłowych (tzw. limit przemysłowy). W celu zachowania zgodności z limitem przemysłowym stosowany jest jednolity międzysektorowy współczynnik korekcyjny. Ilość wylicytowanych uprawnień do emisji jest ustalana na poziomie 57% całkowitej ilości, ale 3% całkowitej ilości może być wykorzystane jako bufor dla bezpłatnych przydziałów, aby uniknąć zastosowania międzysektorowego współczynnika korekcyjnego.
Status carbon leakage jest określany na podstawie kryteriów kosztów węgla i/lub intensywności handlu. Zmiany statusu są możliwe w ciągu okresu handlowego. Status carbon leakage jest określany przez intensywność handlu pomnożoną przez intensywność emisji podzieloną przez wartość dodaną brutto. Nie ma planów zmiany statusu w ciągu okresu handlowego.

Od początku istnienia obowiązku handlu uprawnieniami do emisji wspieramy i doradzamy operatorom instalacji w zakresie obowiązków operatorów i sprawozdawczości wobec władz oraz sposobów optymalizacji funkcjonowania instalacji z ekonomicznego punktu widzenia.

Usługi

Nasz zespół

Zdjęcie pracownika Patrick Bahlert z PROBIOTEC GmbH

Patrick Bahlert

PROBIOTEC
Zdjęcie pracownika Frank Schoenborn z weyer IngenieurPartner GmbH

Frank Schönborn

weyer IngenieurPartner