• Zadzwoń do nas: +48 (0) 784 58 05 56 | Wyślij nam e-mail: info@weyer-gruppe.com

Lokalna ochrona klimatu

Sektor publiczny

W ostatnich latach lokalna ochrona klimatu ugruntowała się jako przekrojowe zadanie komunalne. Federalne Ministerstwo Środowiska, Ochrony Przyrody, Budownictwa i Bezpieczeństwa Jądrowego (BMUB) promuje między innymi wiele różnych koncepcji, aby zapewnić wsparcie koncepcyjne dla miast i gmin oraz przedsiębiorstw komunalnych. Obejmują one zarówno zintegrowane koncepcje ochrony klimatu (IKK), jak i projekty dotyczące przyjaznego dla klimatu zarządzania gruntami i przyjaznej dla klimatu mobilności.

Ten kompleksowy zakres tematyczny jest realizowany przez nasze interdyscyplinarne zespoły projektowe dostosowane do poszczególnych zadań. W razie potrzeby integrujemy sprawdzonych partnerów do współpracy. Nasze ustrukturyzowane i pragmatyczne podejście uwzględnia m.in. potencjalne interakcje i tworzy synergie, np. do planowania urbanistycznego i transportowego, zarządzania nieruchomościami, przemysłu mieszkaniowego i rozwoju biznesu.

Chętnie wesprzemy Państwa od pierwszych rozważań na temat integracji ochrony klimatu w Państwa gminie poprzez wybór i pozyskanie dotacji aż po stworzenie zorientowanych na realizację koncepcji ochrony klimatu i ich realizację.

Usługi w zakresie lokalnej ochrony klimatu

  • Doradztwo w zakresie dotacji i wsparcie w przygotowaniu wniosków (BMUB i KfW)
  • Zintegrowane komunalne koncepcje ochrony klimatu
  • Koncepcje częściowe ochrony klimatu „Energia odnawialna”
  • Koncepcje częściowe ochrony klimatu „Ochrona klimatu we własnych nieruchomościach”
  • Koncepcje częściowe ochrony klimatu „Mobilność przyjazna dla klimatu”
  • Koncepcje częściowe ochrony klimatu „Przyjazne dla klimatu zarządzanie gruntami”
  • Przygotowanie komunalnych i regionalnych bilansów energii i CO2
  • Koncepcje energetyczne dla istniejących i nowych obszarów rozwoju
  • Zintegrowane koncepcje dzielnicowe w zakresie energetycznych działań renowacyjnych
weyer spezial: Rozwój obszarów miejskich i urbanistyka

Podstawowe warunki i przesłanki są zawsze różne w każdej gminie i w każdej dzielnicy, dlatego też muszą być zawsze rozpatrywane indywidualnie i w ich wzajemnych relacjach. I to jest to, o co nam chodzi! Skuteczne doradztwo w zakresie rozwoju obszarów miejskich oznacza pokazanie niezawodnych i elastycznych rozwiązań różnorodnych kwestii, a tym samym metodycznie uzasadnionych i zorientowanych na praktykę z jednego źródła. Zgodnie z tą filozofią oferujemy wraz z naszym interdyscyplinarnym zespołem urbanistów, architektów, architektów…

Pobierz weyer spezial tutaj
weyer spezial zum Thema Stadtentwicklung und Stadtplanung

Nasz zespół

Foto von Volker Bode der PROBIOTEC GmbH

Volker Bode

Probiotec