• Zadzwoń do nas: +48 (0) 784 58 05 56 | Wyślij nam e-mail: info@weyer-gruppe.com

SIL – Poziom integralności bezpieczeństwa

Projektanci i producenci

SIL – dowody dla systemów bezpieczeństwa w przemyśle procesowym

Do profesjonalnego wdrażania przyrządowych systemów bezpieczeństwa (Safety Instrumented Systems: SIS) w przemyśle procesowym należy udokumentować dla funkcji bezpieczeństwa dowód zgodności z wymaganym poziomem integralności bezpieczeństwa (SIL) w ramach cyklu życia bezpieczeństwa. Podczas analizy ryzyka oraz oceny ryzyka określane są funkcje bezpieczeństwa (Safety Instrumented Function: SIF) i klasyfikowane za pomocą SIL. Dla każdej funkcji bezpieczeństwa można określić SIL wykonywany za pomocą systemu bezpieczeństwa, który musi być identyczny lub lepszy od sklasyfikowanego SIL. Inżynierowie grupy weyer określają SIL dla funkcji bezpieczeństwa na podstawie struktury obwodu i charakterystyki niezawodności dostarczonej przez producentów komponentów związanych z bezpieczeństwem oraz sprawdzają, czy przestrzegany jest sklasyfikowany SIL.

Usługi

Grupa weyer sprawdza wykonany SIL w odniesieniu do tolerancji błędu sprzętowego (HFT) i proporcji nieszkodliwych awarii (SFF) systemów częściowych. W ten sposób badanie zapewnia jakościową ocenę obwodu ochronnego funkcji bezpieczeństwa. W zależności od konieczności poprawę można osiągnąć poprzez redundantne wykonanie lub odpowiedni dobór sprzętu bądź różnorodność.

Przypadkowe awarie sprzętu ocenia się poprzez obliczenie średniego prawdopodobieństwa awarii na żądanie (PFDavg) lub średniego prawdopodobieństwa awarii na godzinę (PFH). W tym celu stosuje się charakterystykę niezawodności producentów w odniesieniu do wskaźnika awaryjności urządzeń z deklaracji zgodności SIL.

W celu udowodnienia SIL dla funkcji bezpieczeństwa rozważane i podsumowywane są częściowe systemy czujników, logiki i elementów wykonawczych łańcucha efektów związanych z bezpieczeństwem (pętla).

Pozwala to na poprawienie wykonanego SIL oraz określenie lub wydłużenie odstępów pomiędzy kontrolami poprzez optymalizację projektu strukturalnego poprzez redundancję i/lub dobór odpowiedniego urządzenia.

Do oceny funkcji bezpieczeństwa w systemie inżynierowie grupy weyer stosują następujące normy DIN EN 61508, DIN EN 61511 oraz VDI/VDE 2180 zawierające wymagania dotyczące funkcji związanych z bezpieczeństwem w technologii procesowej, które są realizowane za pomocą systemów bezpieczeństwa. Dzięki temu operator instalacji może mieć pewność, że spełnione są aktualnie obowiązujące standardy bezpieczeństwa.

Przed przystąpieniem do projektowania technologii sterowania w HAZOP i ocenie ryzyka określane są funkcje bezpieczeństwa (SIF) i klasyfikowany jest wymagany SIL. Do systemu bezpieczeństwa (SIS) przypisywane są systemy częściowe: czujnik(i), system logiczny i element(y) uruchamiający(-e) wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem dla każdej funkcji bezpieczeństwa w postaci pętli. Inżynierowie grupy weyer określają architekturę i tolerancję uszkodzeń systemu bezpieczeństwa. Następnie należy określić odpowiednie urządzenia (czujniki i urządzenia wykonawcze) oraz warunki ich pracy, jak również sterowanie zabezpieczające (system logiczny) (np. ochrona przeciwwybuchowa). Producenci urządzeń muszą dostarczyć charakterystykę niezawodności sprzętu (HFT, SFF i wskaźniki awaryjności) oraz dokumentację. Gdy tylko dane te będą w pełni dostępne, można określić odstęp czasowy cyklicznej kontroli. W razie potrzeby należy wybrać alternatywne urządzenia lub redundantne struktury w celu poprawienia SIL lub wydłużenia odstępów między kontrolami. W ten sposób można zsynchronizować odstępy czasowe między kontrolami systemów częściowych i wykorzystać je do ustalenia jednolitej daty konserwacji.

weyer specjalny: SIL - Przepisy dotyczące systemów bezpieczeństwa w przemyśle przetwórczym

W przypadku profesjonalnego wdrożenia przyrządowych systemów bezpieczeństwa (SIS) w przemyśle przetwórczym, dowód zgodności z wymaganym poziomem integralności bezpieczeństwa (SIL) musi być udokumentowany w ramach cyklu życia bezpieczeństwa. Podczas analizy zagrożeń i oceny ryzyka określane i oceniane są oprzyrządowane funkcje bezpieczeństwa (SIF) z wymaganym SIL. Dla każdej funkcji bezpieczeństwa, która jest wykonywana z systemem bezpieczeństwa, osiągalny SIL może być określony dla systematycznych i losowych awarii.

Pobierz weyer spezial tutaj
weyer nspezial zum Thema Bestimmungen für Sicherheitssysteme in der Prozessindustrie

Nasz zespół

Foto von Friedrich Bezdekovsky der Horst Weyer und Partner gmbh

Friedrich Bezdekovsky

horst weyer und partner
Platzhalte Mitarbeiterfotos

Frank Kalz

horst weyer und partner