• Zadzwoń do nas: +48 (0) 784 58 05 56 | Wyślij nam e-mail: info@weyer-gruppe.com

Planowanie instalacji farmaceutycznych

Projektanci i producenci

Wraz z naszymi ekspertami z dziedziny inżynierii procesowej, technologii chemicznej i budowy maszyn oferujemy Państwu kompetentne usługi w zakresie planowania budowy, rozbudowy lub modyfikacji Państwa instalacji produkcyjnych w środowisku farmaceutycznym. Wspieramy Państwa w przygotowaniu Specyfikacji Wymagań Użytkownika (URS), specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również w profesjonalnym opracowaniu specyfikacji dla niezbędnej aparatury i maszyn w ramach planowania instalacji farmaceutycznych.

Schematy przebiegu procesów, jak również schematy przebiegu rurociągów i oprzyrządowania tworzymy za pomocą programów 2D, natomiast rozmieszczenie oraz kompleksowe planowanie rurociągów projektujemy przy użyciu nowoczesnych narzędzi CAD 3D. Dzięki doświadczeniu naszych pracowników w zakresie kwalifikacji i walidacji oraz rutynowej pracy przy budowie i planowaniu instalacji farmaceutycznych oferujemy Państwu jako producentowi produktów farmaceutycznych optymalne wsparcie przy realizacji Państwa projektu.

Nasi specjaliści i eksperci z dziedziny techniki bezpieczeństwa, ochrony przeciwwybuchowej, analizy ryzyka i ochrony przeciwpożarowej są zwieńczeniem pomyślnego planowania i realizacji Państwa projektu. Dlatego też oferujemy Państwu zarówno usługi inżynieryjne, jak i doradztwo w zakresie projektowania instalacji farmaceutycznych – wszystko z jednej firmy.

Usługi

 • Przeprowadzanie studiów wykonalności i koncepcyjnych
 • Wdrażanie Basic Engineeringu
 • Wdrażanie Detail Engineeringu
 • Wdrażanie pełnego zarządzania ryzykiem
 • Wsparcie lub pełna realizacja zamówień
 • Możliwość śledzenia dokumentów dostawcy dotyczących zgodności ze specyfikacją wymagań użytkownika(URS)
 • Planowanie i wykonanie testu odbioru fabrycznego (FAT)
 • Planowanie i wykonanie testu odbioru końcowego (SAT)
 • Planowanie, nadzór i koordynacja montażu
 • Planowanie, nadzór i koordynacja rozruchu
 • Optymalizacja procesu i wsparcie w fazie rozruchu produkcji
weyer specjalny: Pharma

Weyer grouppe od wielu lat z powodzeniem świadczy usługi inżynieryjne, kwalifikacyjne i doradcze dla klientów z branży farmaceutycznej w Szwajcarii, Niemczech i na świecie. Dzięki wysoko wykwalifikowanym inżynierom i technikom z różnych dyscyplin (inżynieria procesowa, chemia lub inżynieria mechaniczna) z wieloletnim doświadczeniem projektowym w przemyśle farmaceutycznym, weyer group może pokryć cały zakres inżynierii w środowisku GMP od planowania i realizacji do uruchomienia i kwalifikacji…

Pobierz weyer spezial tutaj
weyer spezial zum Thema Pharma

Nasz zespół

Zdjęcie pracownika Frank Sutter z Weyer und Partner (Schweiz) AG

Frank Sutter

Weyer und Partner (Schweiz)

Dr. Daniel Egli-Tedesco

Weyer und Partner (Schweiz)