• Zadzwoń do nas: +48 (0) 784 58 05 56 | Wyślij nam e-mail: info@weyer-gruppe.com

BDO Technik- und Umweltconsulting GmbH

BDO Technik- und Umweltconsulting GmbH (BDO TUC) jest wspólną spółką zależną BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft i PROBIOTEC GmbH, należącą do grupy weyer. Od 1996 roku BDO TUC pracuje w zespołach inżynierów, rewidentów i doradców firm dla sektora publicznego (ministerstw i władz lokalnych) oraz przedsiębiorstw. Współpraca doświadczonych inżynierów budownictwa i procesów oraz ekonomistów, wzmocniona przez ekspertów w zakresie wyceny przedsiębiorstw z BDO AG oraz prawników z BDO Legal, oferuje wszystkie niezbędne kierunki w zespołach specyficznych dla danego projektu. Zapewniamy Państwu wiarygodne oceny i ogólne koncepcje dotyczące projektu transakcji, reorganizacji, rewizji projektu lub kwestii zgodności technicznej. Zapraszamy do kontaktu z nami.

Nasze usługi

 • Kontrola praktyk w zakresie zamówień publicznych w imieniu instytucji państwowych (trybunały obrachunkowe, ministerstwa itp.)
 • Zarządzanie przetargami od zamawiających publicznych i prywatnych
 • Monitorowanie działań budowlanych i wdrażanie kontroli budowlanej
 • Doradztwo i wsparcie przy tworzeniu wewnętrznego systemu kontroli budowlanej
 • Przeprowadzenie audytów budowlanych w celu wykrycia „błędów systemowych”
 • Doradztwo i wsparcie przy tworzeniu wewnętrznego audytu budowlanego

Treści merytoryczne kontroli według ustawy o odnawialnych źródłach energii (EEG) z dnia 21 lipca 2004 r.:

 • Zarejestrowana ilość energii w sieci (>prawo producenta do wynagrodzenia)
 • Dostawy energii elektrycznej do odbiorców końcowych na obszarze własnej sieci
 • Dostawy energii elektrycznej do odbiorców końcowych w sieciach zewnętrznych
 • Dostawy energii elektrycznej od zewnętrznych operatorów sieci do odbiorców końcowych w sieci klienta
 • Założenia do obliczenia kosztów różnicowych

Treści merytoryczne kontroli według ustawy o kogeneracji (KWK-G) z dnia 19 marca 2002 r.:

 • Weryfikacja prawidłowego stosowania podstaw obliczeń na podstawie ekspertyzy biegłego
 • Badanie wyrywkowe przekazywania zapisów, innych zapisów operacyjnych i danych rejestracyjnych do matryc obliczeniowych
 • Porównanie wyników obliczeń z dokumentami księgowymi
 • Wiarygodność zestawień ilości całkowitych
 • Porównanie struktur ilościowych z audytu KWK-G z podstawowymi danymi zawartymi w raporcie z rocznego audytu WP

Analiza środowiskowa due diligence:

 • badanie zgodności w zakresie ryzyka niezbędnych wydatków na ochronę środowiska (np. modernizacja w celu kontroli imisji)
 • ryzyko związane z odpowiedzialnością za „trwałe skażenie gruntu”
 • opracowanie zaleceń dotyczących zarządzania ryzykiem
 • kwestie zatwierdzania koncepcji działania w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem

Analiza techniczna due diligence:

 • Stan techniczny procesów i instalacji produkcyjnych
 • Określenie stanu budynku i prognoza kosztów napraw i konserwacji
 • Zdolność produkcyjna i wykorzystanie instalacji technicznych
 • Efektywność przebiegów
 • Aspekty bezpieczeństwa
 • Ochrona przeciwpożarowa, ochrona przeciwwybuchowa
 • Specyfikacja i jakość produktu, zarządzanie jakością
 • Personel
 • Zalety i wady lokalizacyjne
 • Badanie istniejących zobowiązań po zamknięciu (np. w przypadku likwidacji instalacji zgodnie z BImSchG, BBergGG lub po zamknięciu zgodnie z KrW./AbffG), badanie u podstaw
 • Przegląd istniejących rezerw na ryzyko pod względem kwoty
 • Przegląd i w razie potrzeby opracowanie nowych scenariuszy demontażu lub zamknięcia
 • Prognozy kosztów demontażu, zabezpieczenia, monitoringu itp.
 • Modelowe obliczenia procesów w scenariuszach
 • Przygotowywanie ekspertyz

Kontakt

BDO Technik- und Umweltconsulting GmbH
Georg-Glock-Straße 8
40474 Düsseldorf

Telefon: +49 (0) 24 21 – 69 09 3 – 0
Faks: +49 (0) 24 21 – 69 09 3 – 401
E-mail: info@weyer-gruppe.com
Internet: www.bdo-tuc.de
  Przeczytałem politykę prywatności i zgadzam się na nią.

  [borlabs-cookie id=”recaptcha” type=”content-blocker”]…zablokuj to…[/borlabs-cookie]

  Nasz zespół

  Zdjęcie pracownika Dr. Kai Steffens z BDO TUC GmbH und PROBIOTEC GmbH

  Dr. Kai Steffens

  Dyrektor Zarządzający
  Zdjęcie pracownika Andreas Graef z BDO AG

  Dr. Andreas Graef

  Dyrektor Zarządzający

  Siedziba główna BDO Technik- und Umweltconsulting GmbH

  Adres nawigacyjny: Fuhlentwiete 12, 20355 Hamburg

  Biuro BDO Technik- und Umweltconsulting GmbH w Düren

  Navigationsaddress: Schilllingsstraße 335, 52355 Düren