• Zadzwoń do nas: +48 (0) 784 58 05 56 | Wyślij nam e-mail: info@weyer-gruppe.com

Zintegrowane koncepcje rozwoju

Operatorzy i inwestorzy

Czy to DIEK, IKEK, czy ISEK: wszystkie z nich od lat mają ugruntowaną pozycję w dziedzinie rozwoju obszarów miejskich i planowania przestrzennego. Ich wspólny mianownik to zintegrowane koncepcje rozwoju, które dotyczą albo gminnych obszarów, dzielnic, osiedli, albo miasta lub gminy jako całości. Celem zintegrowanych koncepcji rozwojowych jest określenie trwałych perspektyw i możliwych do osiągnięcia celów dla miast i gmin oraz przełożenie ich na praktyczne pola działania i środki. Nasze kompleksowe analizy biorą pod uwagę szczególne talenty i możliwości, ale także ograniczenia i restrykcje poszczególnych obszarów rozwoju. Na tej podstawie opracowujemy wzorce, koncepcje i strategie realizacji. W ścisłej współpracy z gminami, ich mieszkańcami i innymi uczestnikami projektu określamy możliwości rozwoju, planujemy projekty i towarzyszymy ich realizacji.

Usługi w zakresie zintegrowanych koncepcji rozwojowych

  • Inwentaryzacja i analiza bieżącej sytuacji
  • Organizacja i wdrażanie dostosowanych do potrzeb procedur uczestnictwa
  • Tworzenie i kontrola struktur komunikacyjnych
  • Opracowanie wzorca i wytycznych
  • Opracowanie strategii rozwiązań przestrzennych, strukturalnych i społecznych
  • Przygotowanie zintegrowanej koncepcji rozwoju obejmującej opracowanie obszarów planowania specjalizacji
  • Realizacja prac towarzyszących związanych z prasą i public relations
weyer spezial: Rozwój obszarów miejskich i urbanistyka

Podstawowe warunki i przesłanki są zawsze różne w każdej gminie i w każdej dzielnicy, dlatego też muszą być zawsze rozpatrywane indywidualnie i w ich wzajemnych relacjach. I to jest to, o co nam chodzi! Skuteczne doradztwo w zakresie rozwoju obszarów miejskich oznacza pokazywanie niezawodnych i elastycznych rozwiązań różnorodnych problemów, a tym samym metodyczną i praktyczną pracę z jednego źródła. Zgodnie z tą filozofią oferujemy wraz z naszym interdyscyplinarnym zespołem urbanistów, architektów, architektów…

Pobierz weyer spezial tutaj
weyer spezial zum Thema Stadtentwicklung und Stadtplanung

Nasz zespół

Foto von Martina Klöhn der PROBIOTEC GmbH

Martina Klöhn

Probiotec