Opracowanie koncepcji

Operatorzy i inwestorzy

Każdy projekt zaczyna się od pomysłu – sposób realizacji pomysłu jest opracowywany w trakcie rozwoju koncepcji (faza rozwoju koncepcji). Obejmuje to przede wszystkim wybór optymalnej procedury, która jest najbardziej odpowiednia z punktu widzenia ekonomicznego, środowiskowego i bezpieczeństwa.
Na końcu fazy rozwoju koncepcji znajduje się procedura wraz ze związanymi z nią podstawowymi dokumentami, takimi jak bilans masy i energii, schematy przebiegu procesu i szkice układu, a także wstępny kosztorys. Szczególnie w tej fazie projektu wykorzystanie narzędzi symulacyjnych ugruntowało się jako stały element i sprawdziło się w wielu projektach.

Usługi w zakresie rozwoju koncepcji

  • Nowe planowanie instalacji / nowe planowanie komponentów instalacji / nowe planowanie obszarów instalacji
  • Optymalizacja i rozbudowa istniejących instalacji / komponentów instalacji
  • Określanie danych podstawowych i rejestracja przebiegów związanych z inżynierią procesową
  • Wybór optymalnej procedury
  • Przygotowywanie bilansów masy i energii
  • Tworzenie diagramów przepływu procesów
  • Symulacja procesów
  • Przygotowanie wstępnego kosztorysu
  • Przygotowanie wstępnego harmonogramu
weyer spezial: Inżynieria

Dla naszych klientów, usługi inżynierskie weyer group oznaczają zintegrowane wsparcie podczas całego czasu realizacji projektu, od opracowania procesu zgodnie z wymaganiami, poprzez zaprojektowanie maszyn i urządzeń, aż do zabezpieczenia wymagań prawnych dotyczących budowy i eksploatacji instalacji. Zwłaszcza zarządzanie urzędami oferowanymi przez weyer group daje naszym klientom niezbędne bezpieczeństwo planowania, ponieważ możliwe pozycje kosztowe, np. w zakresie bezpieczeństwa instalacji, mogą być zidentyfikowane już na wczesnym etapie…

Pobierz weyer spezial tutaj
weyer spezial zum Thema Engineering

Nasz zespół

Foto von Ulrich Pynappel der horst weyer und partner gmbh

Ulrich Pynappel

horst weyer und partner
Foto von Dr. Florian Merkel der horst weyer und partner gmbh

Manfred Wientjes

horst weyer und partner
Foto von Frank Sutter der Weyer und Partner (Schweiz) AG

Frank Sutter

Weyer und Partner (Schweiz)
Foto von Daniel Seifert der weyer IngenieurPartner GmbH

Daniel Seifert

weyer IngenieurPartner
Foto von Andrzej Kedziora der Weyer Polska Sp. z.o.o.

Andrzej Kędziora

Weyer Polska Sp. z o. o.