• Zadzwoń do nas: +48 (0) 784 58 05 56 | Wyślij nam e-mail: info@weyer-gruppe.com

Symulacja pieca

Projektanci i producenci

W procedurach, w których sterowanie procesem wymaga temperatury powyżej 300°C, osiągane są wartości graniczne dostępnych mediów grzewczych, dlatego też w większości przypadków muszą być stosowane piece opalane bezpośrednio. Jednym z istotnych warunków bezpiecznej pracy pieca jest zachowanie maksymalnej temperatury ścianki rury określonej w projekcie. To z kolei zależy od parametrów po stronie komory spalania, np. specyficznego obciążenia powierzchni grzewczej i geometrii płomienia, a także od parametrów procesu, np. przepustowości / natężenia przepływu.

Oprócz monitorowania metrologicznego pieca teoretyczna prognoza temperatury ścianek rur w różnych warunkach pracy pomaga zwiększyć zrozumienie procesu i tym samym bezpieczeństwo pieca. Do symulacji tego pieca dostępne są różne komercyjne narzędzia programowe, które są używane przez grupę weyer. Wyniki symulacji pieca mogą być następnie wykorzystane zarówno do oceny bezpieczeństwa pieca, jak i do jego optymalizacji eksploatacyjnej.

Usługi

  • Rejestracja geometrii pieca
  • Symulacja istniejących i nowych sposobów pracy
  • Optymalizacja punktu znamionowego pracy pieca
  • Wstępne planowanie modyfikacji, odrzutu i zmian produktów
  • Dokumentacja niezależna od producenta
  • Kontrola pieca na miejscu
weyer specjalny: Symulacja pieca

W procesach, w których sterowanie procesem wymaga wysokich temperatur (> 300 °C), stosuje się zazwyczaj piece bezpośrednio wypalane. Rozróżnia się między piecami procesowymi a rafineryjnymi. Najbardziej rozpowszechnione są piece rafineryjne, które są wykorzystywane do ogrzewania lub odparowywania węglowodorów. W typowej rafinerii znajduje się około 20 różnych pieca…

Pobierz weyer spezial tutaj
weyer spezial zum Thema Ofensimulation

Nasz zespół

Platzhalter Mitarbeiterfotos

Dr. Florian Merkel

horst weyer und partner
Foto von Andrzej Kedziora der Weyer Polska Sp. z.o.o.

Andrzej Kędziora

Weyer Polska Sp. z o. o.