• Zadzwoń do nas: +48 (0) 784 58 05 56 | Wyślij nam e-mail: info@weyer-gruppe.com

Symulacja procesów

Projektanci i producenci

Symulacja procesów stała się dziś nieodłączną częścią inżynierii procesów i technologii. Podczas prezentacji i obliczania złożonych procesów lub etapów procesów symulacja odzwierciedla ich pełne możliwości. W procesach, w których zachodzą reakcje, ale także podczas termicznego rozdzielania mieszanin substancji, takiego jak destylacja, by wymienić tylko kilka przykładów, trudno jest obliczyć i zaprojektować je wydajnie i w miarę dokładnie bez pomocy narzędzia do symulacji procesów. Po zaplanowaniu procesu z jego poszczególnymi etapami kolejnym krokiem jest zdefiniowanie komponentów, które zostaną do niego wprowadzone. W tym celu dostępna jest bardzo obszerna baza danych komponentów, zawierająca dużą liczbę substancji wraz z ich odpowiednimi danymi. W późniejszym czasie mogą być jednak dodawane także substancje, które nie są zawarte w tej bazie.

Poszczególne substancje są następnie przypisywane np. do kolumny destylacyjnej, gdzie ma nastąpić ich rozdzielenie. W pierwszym etapie dokonuje się wstępnej konfiguracji kolumny, uwzględniając jej wymiary, wyposażenie wewnętrzne i parametry robocze. Najważniejszą rolę odgrywa tu doświadczenie użytkownika, który na początek wybiera odpowiednią procedurę postępowania. W tym celu może on również skorzystać z prezentacji graficznej, pokazującej krzywe ciśnienia pary i wykresy wrzenia mieszanek dwuskładnikowych, aby uzyskać pierwsze wrażenie na temat zachowania się substancji.

Jeśli pierwsze wyniki symulacji będą akceptowalne, można rozpocząć dalszą optymalizację. W tym celu dostępnych jest kilka możliwości, w tym tzw. analiza wrażliwości, która pokazuje, jak stopniowa zmiana jednego lub nawet dwóch parametrów wpływa na etap procesu lub wynik.

W symulacji procesu można następnie połączyć dowolną liczbę etapów procesu i przedstawić ich współzależności. Po zoptymalizowaniu procesu można również zaprojektować wiele komponentów, szczególnie w zakresie procesów termicznych. Może to być kolumna rektyfikacyjna lub związane z nią wymienniki ciepła, takie jak skraplacz i reboiler.

Przedstawione powyżej przykłady pokazują jedynie bardzo małą część zakresu narzędzia do symulacji procesów. Ogólnie można powiedzieć, że symulacja procesu może być z powodzeniem stosowana wszędzie tam, gdzie w procesach występują zarówno ciecze, jak również gazy i opary, i nie może być zastąpiona żadną inną alternatywą.

Usługi

  • Ilustrowanie etapów procesu i całych procesów w modelu symulacyjnym
  • Określenie wszystkich istotnych danych dotyczących materiału
  • Obliczanie wszystkich przepływów materiałowych i parametrów procesu
  • Przewidywanie wyników działań restrukturyzacyjnych i optymalizacyjnych
  • Projektowanie/obliczanie wyposażenia procesu w zakresie destylacji (rektyfikacji) i przenoszenia ciepła (wymiennik ciepła)
  • Przygotowywanie bilansów energetycznych i masowych
  • Symulacja złożonych sieci rurociągów
  • Analiza zachowania aparatury procesowej w przypadku planowanych zmian procedury lub produktu
weyer specjalny: Symulacja procesów

Od ponad 30 lat weyer group świadczy indywidualne usługi inżynierskie w zakresie projektowania instalacji procesowych, jak również prowadzi działalność ekspercką w zakresie inżynierii bezpieczeństwa W ramach tych działań stosowane są również różne programy obliczeniowe i symulacyjne…

Pobierz weyer spezial tutaj
Deckblatt weyer spezial Prozesssimulation

Nasz zespół

Foto von Dr. Florian Merkel der horst weyer und partner gmbh

Manfred Wientjes

horst weyer und partner
Foto von Andrzej Kedziora der Weyer Polska Sp. z.o.o.

Andrzej Kedziora

Weyer Polska Sp. z o. o.
Platzhalter Mitarbeiterfotos

Markus Hartwig

weyer IngenieurPartner