• Zadzwoń do nas: +48 (0) 784 58 05 56 | Wyślij nam e-mail: info@weyer-gruppe.com

Zawory bezpieczeństwa

Projektanci i producenci

Zapobieganie niedopuszczalnie wysokim nadciśnieniom w instalacjach procesowych w przypadku zakłóceń w pracy jest ważnym aspektem związanym z bezpieczeństwem i stanowi istotny element projektu. Często w ostateczności stosuje się tu czysto mechaniczne urządzenia zabezpieczające przed nadciśnieniem, zwłaszcza zawory bezpieczeństwa i/lub płytki rozrywające.

Do projektowania tych zabezpieczeń przed nadciśnieniem wymagana jest dokładna znajomość chronionych procesów, zakładanych przypadków awarii i wydmuchiwania, jak również przepisów i zasad obliczeń, których należy przestrzegać.

Zakres usług grupy weyer w kontekście projektowania systemów zabezpieczeń przed nadciśnieniem obejmuje cały proces, począwszy od określenia przypadków przedmuchiwania i przepływów masowych aż po dobór odpowiednich systemów zabezpieczeń przed nadciśnieniem. Oczywiście uwzględnia się tu również przypadki dwufazowego przedmuchiwania zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi obliczeń.

Przypadki, które prowadzą do przekroczenia maksymalnego dopuszczalnego nadciśnienia w części instalacji produkcyjnych inżynierii procesowej, mogą być bardzo zróżnicowane, ale zawsze są spowodowane nadmierną dostawą energii do danego systemu.

Mogą to być np. nadmierne reakcje egzotermiczne, ale również niezamierzone odcięcie części instalacji lub klasyczny przypadek pożaru. Należy rejestrować wszystkie możliwe usterki eksploatacyjne i nie zapominać o usterkach podczas uruchamiania lub rozruchu i wyłączania instalacji. W tym celu dostępna jest ustrukturyzowana procedura.

Po przeanalizowaniu możliwych awarii lub nadzwyczajnych stanów pracy dokładniej badane są przypadki, które powodują największą dostawę energii do systemu. Tutaj ustala się, jakie przepływy ilościowe mają być odprowadzane przez armaturę bezpieczeństwa po osiągnięciu maksymalnego dopuszczalnego nadciśnienia.

Po zidentyfikowaniu i obliczeniu najwyższego strumienia ilościowego następuje właściwa faza projektowania i dobór armatury bezpieczeństwa.

Dostępne są wówczas również różne rodzaje konstrukcji. Należy jednak wziąć pod uwagę nie tylko pojedynczą armaturę bezpieczeństwa, ale także rurociągi doprowadzające i odprowadzające. Tutaj ważną rolę odgrywa strata ciśnienia, która powstaje podczas przedmuchiwania przez zawór bezpieczeństwa.

Podsumowując, można powiedzieć, że samo obliczenie zaworu bezpieczeństwa zajmuje tylko niewielką część w projektowaniu i analizie awarii. Rzeczywista działalność polega raczej na rejestrowaniu wszystkich zdarzeń eksploatacyjnych i awarii instalacji, które prowadzą do nadciśnienia w danej części instalacji, oraz na ocenie jakościowej i ilościowej tych zdarzeń.

W zależności od zastosowania obowiązują odpowiednie zasady obliczeń, które są określone w normach. Ponadto termodynamiczne stany instalacji mogą być przedstawiane ilościowo z wystarczającą dokładnością tylko przy pomocy symulacji procesu.

Usługi

  • Określenie odpowiednich przypadków przedmuchiwania
  • Określenie wszystkich istotnych danych dotyczących materiału
  • Dobór, projektowanie i przeliczanie urządzeń zabezpieczających przed nadciśnieniem
  • Projektowanie/przeliczanie systemów umieszczonych wcześniej
  • Dokumentacja niezależna od producenta
weyer specjalny: Zawory bezpieczeństwa

Centralnym aspektem bezpieczeństwa w planowaniu instalacji technologicznych jest skuteczne zapobieganie niedopuszczalnie wysokim przeciążeniom w instalacjach technologicznych w przypadku zakłóceń w pracy. W wielu przypadkach może to być zagwarantowane tylko poprzez instalację zaworów bezpieczeństwa – lub ogólniej – mechanicznego zabezpieczenia przed nadciśnieniem…

Pobierz weyer spezial tutaj
weyer spezial zum Thema Sicherheitsventile

Nasz zespół

Foto von Daniel Seifert der weyer IngenieurPartner GmbH

Daniel Seifert

weyer IngenieurPartner
Foto von Dr. Florian Merkel der horst weyer und partner gmbh

Manfred Wientjes

horst weyer und partner
Foto von Andrzej Kedziora der Weyer Polska Sp. z.o.o.

Andrzej Kędziora

Weyer Polska Sp. z o. o.