• Zadzwoń do nas: +48 (0) 784 58 05 56 | Wyślij nam e-mail: info@weyer-gruppe.com

Ocena ryzyka (GBU) zgodnie z BetrSichV / AM-VO

Operatorzy i inwestorzy

Pracodawca musi w ramach oceny ryzyka (GBU) zgodnie z niemiecką ustawą o bezpieczeństwie i higienie pracy lub ewaluacją zgodnie z austriacką ustawą o ochrony pracowników (ASchG) (zob. też Bezpieczeństwo pracy) przeprowadzić również ocenę odpowiednich zagrożeń stwarzanych przez dostępny sprzęt roboczy. Niemieckie rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa pracy (BetrSichV) lub austriackie rozporządzenie w sprawie sprzętu roboczego (AM-VO) określają wymagania dotyczące oceny ryzyka (GBU) sprzętu roboczego.

Występujące zagrożenia należy ocenić przed użyciem sprzętu roboczego – najlepiej w fazie planowania przed zakupem – oraz określić konieczne i odpowiednie środki ochronne.

Ocena musi uwzględniać wszystkie zagrożenia, które mogą wynikać z użytkowania sprzętu roboczego. Należy uwzględnić tu sam sprzęt roboczy, jak również środowisko pracy, przedmioty, przy których się pracuje, oraz ergonomiczne związki między nimi, które tworzą miejsce pracy. Szczególną uwagę należy zwrócić na możliwe do przewidzenia zakłócenia w funkcjonowaniu oraz na stosowanie aktualnego stanu wiedzy technicznej. Ponadto należy zbadać aspekty związane z możliwością manipulowania sprzętem roboczym, stresem psychicznym i zagrożeniami podczas prac konserwacyjnych. Wreszcie w ocenie ryzyka należy uwzględnić ustalenia dotyczące wypadków przy pracy.

W zależności od wymagań i obowiązków wynikających z niemieckiego rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa pracy (BetrSichV) lub austriackiego rozporządzenia w sprawie sprzętu roboczego (AM-VO) kontrole muszą być przeprowadzane w regularnych odstępach czasu. Specjalnym przepisom i kontrolom przeprowadzanym przez kompetentne osoby lub zatwierdzony organ kontroli podlegają w szczególności instalacje wymagające monitorowania (np. urządzenia ciśnieniowe, instalacje w przestrzeniach zagrożonych wybuchem). Grupa weyer wspiera Państwa swoim wieloletnim doświadczeniem w przygotowywaniu oceny ryzyka (GBU) według BetrSichV/AM-VO.

Usługi

Nasz zespół

Zdjęcie autorstwa Dr. Gernoth Gamerith z As-U Gamerith-Weyer GmbH

Dr. Gernoth Gamerith

As-U Gamerith Weyer
Zdjęcie pracownika Frank Sutter z Weyer und Partner (Schweiz) AG

Frank Sutter

Weyer und Partner (Schweiz)
Foto von Klaus Woersdoerfer der Horst Weyer und Partner gmbh

Dr. Klaus Wörsdörfer

horst weyer und partner
Zdjęcie pracownika Tobias Brandes z weyer IngenieurPartner GmbH

Tobias Brandes

weyer IngenieurPartner
Zdjęcie Felix Kalienke z horst weyer und partner gmbh

Felix Kalienke

horst weyer und partner