• Zadzwoń do nas: +48 (0) 784 58 05 56 | Wyślij nam e-mail: info@weyer-gruppe.com

Usługi świadczone przez inżynierów spawalników

Operatorzy i inwestorzy

Technologia spawania odgrywa bardzo ważną rolę dla użytkowników elementów spawanych, ponieważ produkt końcowy musi bezpiecznie spełniać przypisane mu funkcje. Aby móc zagwarantować bezpieczeństwo połączenia spawanego, należy wziąć pod uwagę m.in. pękanie i korozję związane ze spawaniem. Ważną rolę odgrywają różne aspekty i wzajemne powiązania, takie jak materiały podstawowe, materiały dodatkowe, temperatura, proces spawania, parametry spawania, obróbka cieplna i wybór odpowiednich metod badań nieniszczących.

Usługi świadczone przez inżynierów spawalników

  • Określenie wymaganych przez odpowiednie przepisy (np. AD 2000, DIN EN 13445, DIN EN 1090, ASME) kwalifikacji producenta urządzeń spawalniczych.
  • Sprawdzanie wymaganych dokumentów spawalniczych pod względem kompletności i poprawności przed rozpoczęciem produkcji, takich jak kwalifikacje procedur spawalniczych (WPQR), testy produkcyjne spoin, specyfikacje procedur spawalniczych (WPS) i certyfikaty spawacza (WPQ) w odniesieniu do materiałów, norm i przepisów.
  • Weryfikacja planów spawania i identyfikowalność spawaczy
  • Określenie/przegląd zakresu badań i procedur badawczych
  • Określenie/ocena projektu szwu spawalniczego na podstawie rysunków produkcyjnych
  • Nadzór nad produkcją lub przeprowadzanie okresowych prób odbiorczych oraz ocena prac wykonanych na podstawie dostarczonej dokumentacji spawalniczej i projektowej (przygotowanie i wykonanie spoin, obróbka cieplna, zgodność z wymiarami i tolerancjami, obróbka powierzchni).
  • Towarzyszenie lub przeprowadzanie kontroli końcowych i sprawdzanie certyfikatów NDT (np. kontrola penetracyjna, kontrola rentgenowska, kontrola ultradźwiękowa) pod względem poprawności i kompletności

Nasi inżynierowie spawalnicy służą również radą i pomocą w zakresie napraw lub modyfikacji istniejących połączeń spawanych.

Nasz zespół

Iyad Abou Alfadel

horst weyer und partner